Forebyggende enhet

Forebyggende enhet jobber med forebyggende tiltak for barn, unge og deres familier. Forebyggende enhet het tidligere Familiehuset.

Hva tilbyr vi?

 • Vi tilbyr ulike former for veiledning, hjelp og støtte til barn, unge og deres familier i strevsomme perioder.  
 • Alle tilbud er gratis, og er et tilbud til de som bor i Horten kommune.  
 • Det skal ta kort tid fra vi mottar en henvendelse til vi tar kontakt med deg. 
 • Foreldreveiledningskurs.
 • Du kan ta kontakt med oss ved å bruke vårt henvendelsesskjema.

Vi vet at det er krevende å være foreldre og at noen barn/ungdom trenger ekstra hjelp og støtte. Det kan være at du eller familien din har behov for råd og veiledning om for eksempel barnet/ungdommens utvikling eller foreldrerollen.   

Hvordan tar dere kontakt med oss? 

Dere kan direkte kontakt med oss på mobilnummer 482 47 896. Dere kan også samarbeide med for eksempel helsesykepleier, ansatte i barnehage eller skole for å komme i kontakt med oss.

Forebyggende enhet er delt inn i tre team:

 • Familieteam 0 – 5 år  
 • Skoleteam 
 • Familieteam 

Enhetsleder:

Thomas Gangsø-Bolstad, telefon 46 74 66 24

Kontakt

Forebyggende enhet
Tlf: 48247896

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284