Priser og redusert betaling

 

 • Søk betalingsmoderasjon i foresatteportalen (kun elektronisk søknad). Krever innlogging. 
 • Barnehagetilbudet og prisene er felles for alle kommunale barnehager i Horten
 • Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon av foreldrebetaling/gratis kjernetid.
 • Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser
 • Trenger du digital hjelp kan du benytte digihjelpen (trykk på lenken). 

Spørsmål og svar - pris og redusert betaling

 

 

 

 

 

Kontakt

Heidi Lona
Sekretær
Tlf: 33085575
Mob: 90593640

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284