Spesialpedagogisk hjelp

Kort fortalt

 • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.  
 • Barn som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til å få dette.
 • Alle barnehagene kan gi et tilrettelagt tilbud for barn med spesielle behov.
 • Bjørnestien barnehage er spesielt tilrettelagt for barn med spesielle behov.

Spesialpedagogisk hjelp

 

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Barnehageloven § 31

Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Barnehageloven § 38

For å søke om spesialpedagogisk hjelp benyttes disse skjemaene: 


Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnehageloven § 34

Barnet må henvises (PDF) til PPT før de kan utarbeide en sakkyndig vurdering.

 

Kontakt

Ellen Tetlie
Barnehagemyndighet
Tlf: 33085089
Mob: 97550207

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284