Informasjon og nyheter for barnehageåret 2022-2023

Planleggingsdag 27. oktober 

Alle de kommunale barnehagene har planleggingsdag 27. oktober. Denne dagen er barnehagen stengt.

 

Feriestengte kommunale barnehager i uke 28, 29 og 30. 

Alle de kommunale barnehagene har feriestengt i uke 28, 29 og 30. Første dag etter ferien er 31. juli. Planleggingsdag 18. august. Denne dagen er barnehagene stengt. 

Spørreundersøkelse om barnehagens åpningstid (kommunale barnehager)

I mars ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle foresatte som har barn i kommunale barnehager i Horten kommune. Alle ble bedt om å svare en gang per barn som går i barnehage. Det kom inn 264 svar, som tilsvarer en svarprosent på 40%. Resultatene fra denne spørreundersøkelsen vil være en del av utredning for fremtidig barnehagestruktur som skal opp til politisk behandling senere dette året. 

Tusen takk, for deltagelsen! 

 

Påsken 2023: 

Kommunale barnehager holder stengt mandag 3.april, tirsdag 4. april og onsdag 5. april. 

PLANLEGGINGSDAG 28.OKTOBER 

Minner om planleggingsdag for Hortensbarnehagen den 28.10.22. Barnehagehagene er stengt denne dagen. 

Pr. 1.8-22: 

HORTENSBARNEHAGEN TAR I BRUK VISMA FLYT BARNEHAGE

Fra 1.august 2022 vil Hortensbarnehagen benytte Visma Flyt Barnehage til kommunikasjon mellom barnehage og hjem og som nytt opptakssystem/søkerportal. Vi avslutter bruken av KidPlan og IST fra samme tidspunkt. Klikk her for å komme til Visma Flyt Barnehage. Foresatte logger inn med ID-Porten. 

Vi ber dere om å:

 • Avinstallere KidPlan på deres telefon/nettbrett i løpet av sommeren, da denne ikke lenger vil være i bruk etter 1. august.
 • Installere appen Min Barnehage – foresatt innen 1. august. Appen finnes både i App Store og Google Play.
   

Om Visma Min Barnehage foresatt

Visma Min Barnehage-appen er et digitalt system for barnehage-hjem kommunikasjon og samarbeid. Med dette systemet gjøres informasjon lett tilgjengelig for foresatte.

Med Min Barnehage -appen kan foresatte blant annet:

 • Motta og sende meldinger (både filer og bilder)
 • Registrere fravær, ved for eksempel sykdom
 • Se avdelingens kalender, aktiviteter og planer

 

 

 

 

 

 

 

Pr. 3/5-19
BARNEHAGETOG TORSDAG 16. MAI 
Velkommen til årets vakreste eventyr, Hortens barnehagetog 16.mai. kl. 13:00. 

Vi gleder oss til å ta i mot alle barna i Hortensbarnehagene når de går gjennom Hortens gater 16. mai. Bli med på feiringen sammen med alle barnehagebarna. 

Barnehagetoget har oppstilling i Rustadgata mellom Rasmussensgate og Salmakergate, med avgang  kl 13.00 . Toget går opp Fergegata til Storgata og følger Storgata ned til Lystlunden.  

Ordføreren vil holde en kort tale, etterfulgt av allsang akkompagnert av Marinemusikken.

 

 

 

 

 

Pr 15/2-19
FORSKERFRØPRISEN TIL SKAVLI BARNEHAGE FOR PROSJEKTET "ODD ER ET EGG"

Under Forskerfrøkonferansen som ble avholdt 4.-5 februar i Oslo, fikk Røysing barnehage og Skavli barnehage Forskerfrøprisen 2018 for sine prosjekter.

Skavli barnehage har hatt et stort prosjektarbeid som de har kalt Odd er et egg. Som del av et større temaarbeid fikk barna fikk et oppdrag: Hvordan få Odd til å fly? Her har barna fått leke og eksperimentere med fysikkens lover, og har undersøkt flere måter å få dukken Odd til å fly uten motor. Ulike teorier ble testet ut med stor iver. Prosjektet har engasjert barna i ulike former for problemløsing og ulike forslag til hvordan Odd kunne fly ble testet ut. 

Juryens begrunnelse:
Bidraget viser mange eksempler på hvordan barnehagen har tilrettelagt for eksperimentell og utforskende lek. Barnehagen forteller at barn i starten av året taklet uenigheter og konflikter ved å bryte en relasjon. Noen ganger måtte leken stoppes. Etter at prosjektet var godt i gang mestret barna uenighetene på en helt annen måte. Ved måltidene forteller de at barna delte erfaringer, lytter til hverandre og deltok i lengre samtaler rundt et tema. Prosjektet fikk positive ringvirkninger i barnas lek og samhandling med andre barn. Juryen vurderer det som positivt at rammen om opplegget og aktivitetene er valgt. Dette gjør at barna viderefører aktiviteter og arbeidsmåter inn i egen lek. I dette prosjektet stimuleres barna til naturfaglig utforskning. Prosjektet ivaretar barns nysgjerrighet og undring og fagdisiplinen fysikk er vektlagt.

 

 

 

 

 

 

 

Pr 8/2-19
ÅPEN BESØKSUKE I ALLE HORTEN BARNEHAGER

I uke 7 (11. februar - 15. februar 2019) mellom kl. 09:00 - 11:00 har du og barnet ditt mulighet til å besøke barnehagene som er i Horten kommune.

Bli kjent med barnehagene og som kan være til hjelp når det skal søkes om plass innen 1. mars.
Barnehagene kjører en helt vanlig barnehagehverdag hvor personalet tar seg tid til å svare på spørsmål.

Det kreves ingen forhåndspåmelding.

_______________

In week 7 (February 11 - February 15, 2019) between 09:00 - 11:00 you and your child have the opportunity to visit all the kindergartens in Horten community.

Here you can get to know the kindergartens, useful befor applying for a place befor March 1st. 
Kindergartens run an everyday life where the staff takes the time to answer questions. 

No pre-registration is required.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr 11/1-19
INFORMASJONSMØTE 24/1 og 5/2

Visste du at barnet ditt har rett til å gå i barnehage?
Kom på informasjonsmøte på Horten bibliotek!
Torsdag 24. januar kl. 13:00 og tirsdag 5. februar kl. 11:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr 1/1-19
HOVEDOPPTAK BARNEHAGE 2019

Hovedopptak av barn til private og kommunale barnehager i Horten kommune 2019.
Søknad sendes elektronisk via Horten kommunes hjemmeside, 

"Rett til plass ved hovedopptaket" betyr at barn som fyller ett år innen 30. november og som har søkt innen 1. mars.

Oppstart i barnehagene fra 1.august. Barn som fyller ett år i september og oktober kan velge å benytte plassen fra  den måneden de fyller ett år.

Barn som fyller ett år i november får plass fra 1.november.

Søkere som står på ventelisten må fornye søknaden ved å logge inn på ”min side” i søkeportalen.

Ved oppstart i barnehagen må barnet være bosatt i Horten kommune.

Hjelp til utfylling av søknad kan fås ved henvendelse til Horten bibliotek.

 

Pr 1/11-18
FORELDREUNDERSØKELSE OM HORTENSBARNEHAGEN

Er du forelder til ett eller flere barn i barnehagen? Da vil du snart motta en foreldreundersøkelse enten på SMS eller e-post. 

Foreldreundersøkelsen for Hortensbarnehagen pågår i perioden fra 1. til 30.november.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Undersøkelsen sendes på sms eller e-post. Ta kontakt med barnehagen din, dersom du har spørsmål.

 

 

Artikkelliste

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284