Informasjon og nyheter:

pr. 12.10-22:

PLANLEGGINGSDAG 28.OKTOBER 

Minner om planleggingsdag for Hortensbarnehagen den 28.10.22. Barnehagehagene er stengt denne dagen. 

Pr. 1.8-22: 

HORTENSBARNEHAGEN TAR I BRUK VISMA FLYT BARNEHAGE

Fra 1.august 2022 vil Hortensbarnehagen benytte Visma Flyt Barnehage til kommunikasjon mellom barnehage og hjem og som nytt opptakssystem/søkerportal. Vi avslutter bruken av KidPlan og IST fra samme tidspunkt. Klikk her for å komme til Visma Flyt Barnehage. Foresatte logger inn med ID-Porten. 

Vi ber dere om å:

 • Avinstallere KidPlan på deres telefon/nettbrett i løpet av sommeren, da denne ikke lenger vil være i bruk etter 1. august.
 • Installere appen Min Barnehage – foresatt innen 1. august. Appen finnes både i App Store og Google Play.
   

Om Visma Min Barnehage foresatt

Visma Min Barnehage-appen er et digitalt system for barnehage-hjem kommunikasjon og samarbeid. Med dette systemet gjøres informasjon lett tilgjengelig for foresatte.

Med Min Barnehage -appen kan foresatte blant annet:

 • Motta og sende meldinger (både filer og bilder)
 • Registrere fravær, ved for eksempel sykdom
 • Se avdelingens kalender, aktiviteter og planer

_______________

Pr. 27/9-21
TILBAKE TIL NORMALEN I BARNEHAGER OG SKOLER

Fra lørdag 25. september kl. 16 gikk vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler.

Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine. Barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19 sykdom. Derfor er det ikke lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha tiltak i skoler og barnehager som begrenser hverdagen deres. De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt.

Vennlig hilsen
Hanne Bakke
Barnehagesjef

_______________

Pr. 19/4-21
NOEN LETTELSER I SKOLER OG BARNEHAGER FRA MANDAG 19. APRIL 2021

I samråd med kommuneoverlege Niels Kirkhus går skoler og barnehager i Horten kommune fra rødt til gult nivå i henhold til trafikklysmodellen.

Bakgrunn Smittetrykket i kommunen har falt til et moderat/lavt nivå og har nå vært stabilt over tid. De strenge tiltakene vi innførte før påske har hatt god effekt. Det er derfor riktig å gå fra trafikklysmodell rødt til gult nivå i skoler og barnehager. (PDF, 207 kB)Dette er i tråd med Regjeringens plan om generell oppmykning av smittevernstiltakene. Endringen gjelder fra mandag 19. april 2021.

Ta  kontakt med de ansatte i din barnehage for å sikre et godt samarbeid.
5.utgave av "Veileder om smittevern for barnehager" gjeldende fra 12.april

_______________

Pr. 19/4-21
KORONA REDUSERT ÅPNINGSTID OG BETALING

Barnehageadministrasjonen har fremmet en sak for politikerne vedrørende foreldrebetaling i barnehagene i forbindelse med redusert åpningstid. Saken gikk enstemmig igjennom i hovedutvalget for kultur, oppvekst og familie 13. april. Saken skal behandles i formannskapet 20. april og i kommunestyret 28. april.

Dersom dette blir vedtatt vil vi informere foreldrene om resultatet og eventuelt foreta en regulering av fakturaene i juni.

_______________

Pr. 19/4-21
PLANLEGGINGSDAGER

Barnehagene holder stengt grunnet planleggingsdager hvert år.
Dagene benyttes til intern planlegging og kompetanseutvikling. 

For barnehageåret 2020 - 2021 vil alle barnehagene holde stengt: 

 • 14. mai 

For barnehageåret 2021 - 2022 vil alle barnehagene holde stengt: 

 • 2. og 3. august
 • 22. oktober
 • 3. januar 2022
 • 27. mai 2022

For barnehage - / skoleåret 2021-2022 er følgende planleggingsdager felles for barnehage, skole og SFO:    2. august 2021, 3. januar 2022 og 27. mai 2022.

_______________

Pr. 9/4-21
FORTSETTE MED RØDT NIVÅ

Kommuneoverlegen har vedtatt at barnehagene skal fortsette på rødt nivå og at det tas en ny vurdering etter en uke.

 

_______________

Pr. 26/3-21

Smittevernveilederen for barnehage er nå oppdatert, og anbefalingene er gjort tydeligere på mange punkter. Blant de viktigste endringene i veilederen er:

 • Antall kohorter som kan samarbeide er redusert fra tre til to.
 • Tydeligere råd om nærkontakter, slik at det blir lettere å definere hvem som må i karantene.

Se smittevernveileder for barnehage. 

_______________

Pr. 16/1-21
FLYTTING AV PLANLEGGINGSDAG

 • 10. mars flyttet til 19. mars*

* Samarbeidsutvalget i både private og kommunale barnehager har samtykket til å flytte planleggingsdagen fra onsdag 10. mars til fredag 19. mars. Ønskes mer utfyllende informasjon kan styrer i barnehagen kontaktes.

_______________

Pr. 1/1-21
AVLYST - ÅPEN BESØKSUKE I ALLE HORTEN BARNEHAGER

Åpen besøksuke er avlyst i år grunnet korona.

_______________

Pr. 16/1-20
ÅPEN BESØKSUKE I ALLE HORTEN BARNEHAGER

I uke 6 (3. februar - 5. februar 2020 - 3 dager) mellom kl. 09:00 - 10:30 har du og barnet ditt mulighet til å besøke barnehagene som er i Horten kommune.

Bli kjent med barnehagene og som kan være til hjelp når det skal søkes om plass innen 1. mars.
Barnehagene kjører en helt vanlig barnehagehverdag hvor personalet tar seg tid til å svare på spørsmål.

Det kreves ingen forhåndspåmelding.

_______________

In week 6 (February 3 - February 5, 2020 - 3 days) between 09:00 - 10:30 you and your child have the opportunity to visit all the kindergartens in Horten community.

Here you can get to know the kindergartens, useful befor applying for a place befor March 1st. 
Kindergartens run an everyday life where the staff takes the time to answer questions. 

No pre-registration is required.

 

 

 

 

 

 

Pr. 3/5-19
BARNEHAGETOG TORSDAG 16. MAI 
Velkommen til årets vakreste eventyr, Hortens barnehagetog 16.mai. kl. 13:00. 

Vi gleder oss til å ta i mot alle barna i Hortensbarnehagene når de går gjennom Hortens gater 16. mai. Bli med på feiringen sammen med alle barnehagebarna. 

Barnehagetoget har oppstilling i Rustadgata mellom Rasmussensgate og Salmakergate, med avgang  kl 13.00 . Toget går opp Fergegata til Storgata og følger Storgata ned til Lystlunden.  

Ordføreren vil holde en kort tale, etterfulgt av allsang akkompagnert av Marinemusikken.

 

 

 

Pr 15/2-19
FORSKERFRØPRISEN TIL SKAVLI BARNEHAGE FOR PROSJEKTET "ODD ER ET EGG"

Under Forskerfrøkonferansen som ble avholdt 4.-5 februar i Oslo, fikk Røysing barnehage og Skavli barnehage Forskerfrøprisen 2018 for sine prosjekter.

Skavli barnehage har hatt et stort prosjektarbeid som de har kalt Odd er et egg. Som del av et større temaarbeid fikk barna fikk et oppdrag: Hvordan få Odd til å fly? Her har barna fått leke og eksperimentere med fysikkens lover, og har undersøkt flere måter å få dukken Odd til å fly uten motor. Ulike teorier ble testet ut med stor iver. Prosjektet har engasjert barna i ulike former for problemløsing og ulike forslag til hvordan Odd kunne fly ble testet ut. 

Juryens begrunnelse:
Bidraget viser mange eksempler på hvordan barnehagen har tilrettelagt for eksperimentell og utforskende lek. Barnehagen forteller at barn i starten av året taklet uenigheter og konflikter ved å bryte en relasjon. Noen ganger måtte leken stoppes. Etter at prosjektet var godt i gang mestret barna uenighetene på en helt annen måte. Ved måltidene forteller de at barna delte erfaringer, lytter til hverandre og deltok i lengre samtaler rundt et tema. Prosjektet fikk positive ringvirkninger i barnas lek og samhandling med andre barn. Juryen vurderer det som positivt at rammen om opplegget og aktivitetene er valgt. Dette gjør at barna viderefører aktiviteter og arbeidsmåter inn i egen lek. I dette prosjektet stimuleres barna til naturfaglig utforskning. Prosjektet ivaretar barns nysgjerrighet og undring og fagdisiplinen fysikk er vektlagt.

 

 

 

 

 

Pr 8/2-19
ÅPEN BESØKSUKE I ALLE HORTEN BARNEHAGER

I uke 7 (11. februar - 15. februar 2019) mellom kl. 09:00 - 11:00 har du og barnet ditt mulighet til å besøke barnehagene som er i Horten kommune.

Bli kjent med barnehagene og som kan være til hjelp når det skal søkes om plass innen 1. mars.
Barnehagene kjører en helt vanlig barnehagehverdag hvor personalet tar seg tid til å svare på spørsmål.

Det kreves ingen forhåndspåmelding.

_______________

In week 7 (February 11 - February 15, 2019) between 09:00 - 11:00 you and your child have the opportunity to visit all the kindergartens in Horten community.

Here you can get to know the kindergartens, useful befor applying for a place befor March 1st. 
Kindergartens run an everyday life where the staff takes the time to answer questions. 

No pre-registration is required.

 

 

 

 

 

 

Pr 11/1-19
INFORMASJONSMØTE 24/1 og 5/2

Visste du at barnet ditt har rett til å gå i barnehage?
Kom på informasjonsmøte på Horten bibliotek!
Torsdag 24. januar kl. 13:00 og tirsdag 5. februar kl. 11:30.

 

 

 

 

 

 

Pr 1/1-19
HOVEDOPPTAK BARNEHAGE 2019

Hovedopptak av barn til private og kommunale barnehager i Horten kommune 2019.
Søknad sendes elektronisk via Horten kommunes hjemmeside, 

"Rett til plass ved hovedopptaket" betyr at barn som fyller ett år innen 30. november og som har søkt innen 1. mars.

Oppstart i barnehagene fra 1.august. Barn som fyller ett år i september og oktober kan velge å benytte plassen fra  den måneden de fyller ett år.

Barn som fyller ett år i november får plass fra 1.november.

Søkere som står på ventelisten må fornye søknaden ved å logge inn på ”min side” i søkeportalen.

Ved oppstart i barnehagen må barnet være bosatt i Horten kommune.

Hjelp til utfylling av søknad kan fås ved henvendelse til Horten bibliotek.

 

Pr 1/11-18
FORELDREUNDERSØKELSE OM HORTENSBARNEHAGEN

Er du forelder til ett eller flere barn i barnehagen? Da vil du snart motta en foreldreundersøkelse enten på SMS eller e-post. 

Foreldreundersøkelsen for Hortensbarnehagen pågår i perioden fra 1. til 30.november.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Undersøkelsen sendes på sms eller e-post. Ta kontakt med barnehagen din, dersom du har spørsmål.

 

Glade barnehagebarn. - Klikk for stort bilde

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284