Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT

PP-tjenesten arbeider med saker som gjelder barn og unges utvikling, trivsel og tilpassing. 

Tjenesten er for barn/unge i førskole- og grunnskolealder (0-16 år), deres foreldre, voksne med rettigheter iht. opplæringsloven samt skoler og barnehager.

PP-tjenesten (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. PPT skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT sitt mandat er hjemlet i Opplæringsloven §5-6 og Barnehageloven §32. Det er i hovedsak barnehage og skole som henviser til PPT. Det kan ikke henvises til PPT uten foreldrenes samtykke. 
 

Henvisninger til PPT (PDF, 234 kB) skjer i samråd med foresatte fra barnehage, skole og helsestasjon, eller ved direkte kontakt fra foresatte.

Alle tjenester fra PPT er gratis.

Kontakt

Granerød Cathrine
Leder
Tlf: 33085568
Mob: 91855874
Tove Brønstad
Konsulent
Mob: 94827883

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284