Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT

PPT arbeider med saker som gjelder barn og unges utvikling, trivsel og tilpassing. 

Tjenesten er for barn/unge i førskole- og grunnskolealder (0-16 år), deres foresatte, voksne med rettigheter iht. opplæringsloven samt skoler og barnehager.

Tjenesten arbeider både med enkeltindivid og i forhold til skoler og barnehager (systemnivå) Jf. Opplæringsloven.

Tjenesten utarbeider sakkyndig vurdering i forbindelse med rett til spesialundervisning.

Vi arbeider med: 

 • funksjonshemninger 
 • lese-, skrive- og matematikkvansker 
 • språk og kommunikasjonsvansker 
 • konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker 
 • samspillvansker mellom barn og voksne 
 • følelsesmessige vansker 
 • barn i sorg og krise 

 

Henvisninger til PPT (PDF, 234 kB) skjer i samråd med foresatte fra barnehage, skole og helsestasjon, eller ved direkte kontakt fra foresatte.

Alle tjenester fra PPT er gratis.

Kontakt

Granerød Cathrine
Leder
Tlf: 33085568
Mob: 91855874
Tove Brønstad
Konsulent
Mob: 94827883

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284