HOPP - Helsefremmende oppvekst

Helsefremmende Oppvekst i Horten kommune (HOPP) er et tverrfaglig kommunalt samarbeid, som skal legge til rette for sunn livsstil hos barn og unge, gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet. 

HOPP består i hovedsak av 3 elementer:

 • fokus på godt kosthold
 • fokus på fysisk aktivitet
 • kompetanseheving blant de ansatte

Horten kommune skal gjennom HOPP blant annet gjøre skolehverdagen mer variert og sikre bedre grunnlag for læring gjennom mer fysisk aktivitet i undervisningen og riktigere kosthold. Det kan igjen gi økt nysgjerrighet og interesse for fag og fysiske aktiviteter.

Horten kommune ønsker å gi alle barn og unge det beste grunnlaget for å lykkes og ha det bra. Visjonen er at HOPP skal gjennomsyre hele lokalsamfunnet til å bli mer aktive, spise sunnere, forebygge helseproblemer og skape bedre trivsel.

HOPP (Hopp læring) skal evalueres i samarbeid med Høyskolen i Kristiania. Evalueringen består i en kartlegging av elevenes fysiske og psykiske helse før og etter prosjektet. Deltakelse i kartleggingen er frivillig for elevene. 

Sjekk ut vår presentasjonsfilm om HOPP:

 

Presentasjon av de første resultatene

Kontakt

Linda Jakobsen
Prosjektleder HOPP
Mob: 97550063
Pia H. Torchio
Ernæringrådgiver
Mob: 97550253

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284