Barn og familietjenesten: Robuste barn i Horten

Jenter som ruller et traktorhjul. - Klikk for stort bilde

Barne- og familietjenestens visjon er "Robuste barn i Horten." Enhetene i Barn & Familietjenesten skal samhandle med familiene for å nå visjonen.

Barne- og familietjenesten består av

Vi bryr oss i Horten

For å sikre at publikum når riktig instans til rett tid, er det utarbeidet en egen veileder - "Vi bryr oss i Horten." Veilederen skal hjelpe innbyggerne til å komme i kontakt med riktig instans, for eksempel hvis man er bekymret for et barn eller en ungdom.

Familieråd

Barne- og familietjenesten tilbyr Familieråd i alle enheter. Familieråd er en beslutningsmodell der familien er hovedaktør i å definere utfordringene, samt å velge løsningene.

Barne- og familietjenestens hovedmål er at barn, unge og deres familier skal få rett hjelp til rett tid.  Enhetenes felles fokusområder er tidlig forebyggende innsats, brukermedvirkning, systematisk tjenestetilbud og samhandling til det beste for brukeren.

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er en av våre største samfunns - og kriminalitetsutfordringer. Horten kommune har en egen handlingplan mot vold i nære relasjoner.

Veiviseren ved vold og overgrep dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet og annen viktig informasjon knyttet til voldsproblematikk. Nettportalen gir informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende, bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Krisesenteret i Vestfold er et lokalt hjelpetilbud.

Postadresse: Horten kommune, Barn- og familietjenesten, Postboks 10, 3191 Horten

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Birgit Eggen
Barn - og familiesjef
Tlf: 975 50 056
Knut Magne Hammersvik
Rådgiver
Tlf: 93019968

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284