Barn og familietjenesten: Robuste barn i Horten

Barne- og familietjenesten består av Helsetjenesten for barn og unge, Barnehabilitering, Enhet for enslige mindreårige flyktninger og Barneverntjenesten. Barne- og familietjenesten har ansvar for barn og unge fra 0 til 23 år. 

Visjon og målsettinger for Barne- og familietjenesten

Barne- og familietjenestens visjon er "Robuste barn i Horten." 

Barne- og familietjenestens hovedmål er at barn, unge og deres familier skal få rett hjelp til rett tid. 

Fokusområder er:

 • tidlig forebyggende innsats
 • brukermedvirkning
 • systematisk tjenestetilbud
 • samhandling til det beste for brukeren.


Vi bryr oss i Horten

For å sikre at barn og familier får riktig hjelp til rett tid, er det utarbeidet en egen veileder - "Vi bryr oss i Horten." Veilederen skal hjelpe innbyggerne til å komme i kontakt med riktig instans, for eksempel hvis man er bekymret for et barn eller en ungdom.

Koordinering og samhandling

Barn- og familietjenesten har egen koordinator, med arbeidsoppgave å koordinere og samordne kommunens tilbud til barn, unge og deres familier. Koordinator er også SLT-koordinator.

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er en av våre største samfunns - og kriminalitetsutfordringer. Horten kommune har en egen Handlingsveileder mot radikalisering og voldelig ekstremisme (PDF, 532 kB)

Veiviseren ved vold og overgrep dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet og annen viktig informasjon knyttet til voldsproblematikk. Nettportalen gir informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende, bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Krisesenteret i Vestfold er et lokalt hjelpetilbud.

Postadresse: Horten kommune, Barn- og familietjenesten, Postboks 10, 3191 Horten

Kontakt

Linda Jakobsen
Barne- og familiesjef
Tlf: 97550063
Knut Magne Hammersvik
Rådgiver
Tlf: 93019968

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284