Vi bryr oss i Horten

 «Vi bryr oss i Horten» er vår visjon for hvordan vi tar vare på hverandre i Horten kommune.  

​​Vi har et mål om at vi alle sier i fra når vi ser at noen ikke har det bra - og at vi bryr oss litt ekstra for å inkludere de som faller utenfor.

Alle barn trenger:

 • Kjærlighet
 • Å bli sett
 • Å bli likt
 • Å høre til
 • Å mestre
 • Å bli trodd på og bli tatt på alvor
 • At noen bryr seg

Et normalt liv inneholder også vanskelige perioder.

Her får du veiledning til hva du kan gjøre selv, og hvordan komme i kontakt med riktig instans dersom du er urolig for et barn eller en ungdom.

Signaler ved bekymring

Det er noen signaler hos barn, ungdom og familien som går igjen og kan gi grunn til bekymring. Dette kan være tegn på at barnet/ungdommen lever i en situasjon preget av utilstrekkelig omsorg. Jo flere signaler barnet/ungdommen viser, desto mer utsatt kan barnet/ungdommen være.
Listen er ikke utfyllende.
Barn og ungdom
 • Tristhet, gråter lett
 • Mangel på mimikk
 • Tilbaketrekking
 • Stille og innadvendt
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Motorisk uro, angst
 • Følelsesmessig ustabilitet
 • Problemer med venner og sosial tilhørighet
 • Irritabel og mer aggressiv adferd
 • Påfallende trøtthet etter helg, over lengere tid
 • Plutselig endring i adferd
 • Høyt fravær - både sammenhengende fravær og hyppig korttidsfravær
 • Kan være overdrevent ansvarlig og tilpasningsdyktig
 • Likegyldighet til og fallende prestasjoner på skolen
 • Manglende lekser
 • Ufrivillig vannlating og avføring
 • Mye syk - mange vondter
 • Blåmerker på uvanlige steder
Familien
 • Manglende oppfølging fra foreldre
 • Dårlig eller skittent tøy
 • Konfliktfylt samspill med barnet/ungdom
 • Manglende matpakker og gymtøy
 • Bagatellisering
 • Følelsesmessig ustabilitet hos foreldre
 • Alvorlig psykisk lidelse hos foreldre
 • Misbruk av rusmidler (alkohol, narkotika og medikamenter utskrevet av lege)
 • Ustabil bosituasjon
 • Ustabil økonomisk situasjon
 • Foreldrene viser liten medfølelse og har i liten grad sin oppmerksomhet rettet mot barnet

Godt samarbeid med foreldrene er viktig, da det å hjelpe foreldre til å være gode omsorgspersoner er det samme som å hjelpe barna. Samtidig må hensynet til barna gå foran ved bekymring for omsorgssituasjonen. Å snakke med foreldre om en slik bekymring kan oppleves som vanskelig.

Her kan du få tips til hvordan du kan gjennomføre en slik samtale på best mulig måte:

Hva gjør du ved alvorlig bekymring?

Har du høy bekymring for vold, overgrep, bortføring, omskjæring eller andre farlige situasjoner?

Ta kontakt med
Hvem Telefonnummer Når
Barneverntjenesten 330 85 575 Mellom 08.00 - 15.00
Barnevernvakta 333 10 203 Etter klokken 17.00
Politiet 02800  

 

Informasjonsfilmer

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284