Skolestart 2024 - en oppdatering

Her vil du finne informasjon om skolestart 2024, skolestruktur og skolegrenser.

BAKGRUNN FOR ENDRINGER I SKOLESTRUKTUR OG SKOLEKRETSGRENSER

 • Kommunestyret i Horten vedtok før jul 2023 at Lillås skole nedlegges i 2025
 • Nedleggelsen ville føre til nye skolekretser i hele Horten sentrum
 • I februar 2024 besluttet kommunestyret at barn født i 2018 fordeles etter nye skolekretser allerede fra skolestart i år
 • 24. april vedtok kommunestyret at Lillås likevel består som barneskole
 • Elever i Hortenskolen fordeles dermed etter opprinnelige skolekretser

 

HAR DU BARN SOM SKAL BEGYNNE PÅ SKOLEN AUGUST 2024?

Det å starte på skolen er en stor milepæl i et barns liv, og mange er nok spente og har spørsmål om hvilken skole barnet skal gå på. Dessverre har det for skoleåret 2024-2025 blitt mye fram og tilbake for mange av årets skolestartere.

Brev om skoleplass for barn født i 2018 ble sendt ut i begynnelsen av mars. Brevet om skoleplass var basert på nye skolekretser som følge av at Lillås skole skulle legges ned. Elever på Nordskogen, Sentrum og Granly skoler ble også omfattet av vedtaket. 

Nå har kommunestyret i Horten bestemt at skolen likevel skal bestå. Det betyr at alle skolestarterne i Horten sentrum får nytt tilbud om skoleplass basert på skolekretsene slik de var før Lillås skole ble besluttet nedlagt.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak har vi derfor gjort en ny fordeling av 1. klassingene høsten 2024. Dette betyr:

 • Elever i Lillås skolekrets får tildelt skoleplass på Lillås skole
 • Elever i grenseområder mellom Nordskogen og Granly får ny skoleplass
 • Elever i grenseområder mellom Sentrum og Granly får ny skoleplass 


Foresatte vil om kort tid motta informasjon fra skolen om prosessen fram til skolestart. 

Kan du klage på tildeling av skoleplass?

Dersom du ønsker å søke om skoleplass på annen skole enn der barnet ditt er tildelt plass, kan du benytte digitalt søknadskjema.

Gå til skjema for å bytte skoleplass til en annen skole

Av hensyn til aktiviteter i forbindelse med skolestart, som foreldremøter, skolebesøk fra barnehager og bli kjent-dager, oppfordrer vi foreldre til å sende en eventuell søknaden så fort som mulig, senest 5. mai.

Veien mot skolestart 2024 

Mars: Velkomstbrev til skolestartere

Velkomstbrev til skolestartere sendes ut.

Brevet vil inneholde informasjon om hvilken skole barnet skal starte på og om hvordan du kan søke om skoleplass på annen skole. 

April: Informasjonsbrev fra skolen

NB! Skolestartere 2024 får nytt brev om skoleplass, basert på nytt vedtak om Lillås skole.

Du får brev fra skolen med informasjon om:

 • Bli-kjent-dager på skolen og datoer for dette
 • SFO og om hvordan du kan søke om plass for ditt barn
 • Visma skole - en app som er vårt verktøy for kommunikasjon mellom skole og hjem
 • Andre viktige datoer i forbindelse med skolestart som er viktige å merke seg

Mai: Bli-kjent-dager på skolen

I mai vil det være bli-kjent-dager på barneskolene i Horten. Hvilke datoer dette er, vil du få informasjon om i april. 

SFO starter tirsdag 6. august

Alle våre barneskoler har skolefritidsordning (SFO) for 1.-4. klasse. 

 

Første skoledag er 19. august

Første skoledag for alle elever i grunnskolen i Horten er mandag 19. august. 

19.08.2024

 

Endring i skolestruktur og skolekretsgrenser - en tidslinje

Kommunestyret vedtar å legge ned Lillås skole

20. desember 2023 vedtok kommunestyret økonomi- og handlingsplan for 2024-2027. 

I den forbindelse ble Lillås skole vedtatt nedlagt fra august 2025.

Les økonomi- og handlingsplan for 2024-2027 på våre nettsider.

Barn født i 2018 fordeles etter nye foreslåtte grenser

Politikerne vedtok i kommunestyremøtet 28.februar at barn født i 2018 skal fordeles etter nye foreslåtte skolekretsgrenser med tanke på at Lillås skole legges ned. Dette for at de skal slipper å bytte til en annen skole etter ett år. Vi mener at dette er til det beste for barnet.  

Kommunestyret vedtok også at barn som var tiltenkt å begynne på Lillås skole skal særlig ivaretas ved omsøking. Det samme gjelder for barn som må krysse en hovedvei/trafikkert vei for å komme til sin tiltenkte skole. 

Les hva politikerne skulle bestemme i saken, 003/24-24/75 skoletilhørighet for 1. trinnselever skoleåret 2024/25

Les utredningen om barnehage- og skolestruktur i sin helhet.

 

Vedtaket om å legge ned Lillås skole reverseres

24. april 2024 kom saken om Lillås skole opp på nytt i kommunetyret. 

Politikerene vedtar at skolen likevel skal bevares:

KOM- 056/24: Vedtaket om nedleggelse av Lillås skole reverseres. Skolestartere høsten 2024 starter på barneskolene i tråd med skolekretsene fra 2023.

Kostnader knyttet til dette innarbeides i økonomi- og handlingsplan for 2025-2028.

Hva betyr vedtaket i kommunestyret 24. april 2024?

 • Lillås skole legges ikke ned i 2025
 • Skolestartere i 2024 fordeles etter tidligere skolekretsgrenser
 • Andre elever som ble berørt av Lillås-nedleggelsen slipper å bytte skole

 

Se opptak av kommunestyremøtet på kommuneTV (ekstern lenke)

Nytt brev til skolestartere

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak får skolestarterne i Horten sentrum nytt tilbud om skoleplass basert på skolekretsene slik de var før Lillås skole ble besluttet nedlagt.

For 1. klassingene høsten 2024 betyr dette at:

 • Elever i Lillås skolekrets får tildelt skoleplass på Lillås skole
 • Elever i grenseområder mellom Nordskogen og Granly får ny skoleplass
 • Elever i grenseområder mellom Sentrum og Granly får ny skoleplass 

 

 

 

HAR DU SPØRSMÅL?

Har du lest hele artikkelen og fortsatt har spørsmål? 

Du kan kontakte Kathrine Aakra Larssen, rådgiver i skoleadministrasjonen, på 40 87 92 93 eller sende en e-post.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284