Hortenskolen tar i bruk VISMA Flyt Skole

Fra 1. august 2022 vil Hortenskolen benytte Visma Flyt Skole til kommunikasjon mellom skole og hjem. Vi avslutter bruken av Skooler fra samme tidspunkt.

Vi ber dere om å:

 • Avinstallere Skooler-appen på deres telefon i løpet av sommeren
 • Installere appen Min Skole - foresatt (Visma) fra 1. juli og helst innen 1. august slik at du kan motta informasjon fra skolen

 

  

 

 

 

 

 

 

Om Visma Min Skole

Visma Min Skole-appen er en tjeneste for skole-hjem dialog. Med Min Skole gjøres informasjon lett tilgjengelig og dialogen mellom skole og hjemmet blir enklere og mer effektiv.

Med Min Skole-appen kan foresatte:

 • Motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
 • Registrere kortere fravær, for eksempel ved sykdom
 • Se timeplan og informasjon knyttet til denne
 • Se barnets karakterer fra inneværende og tidligere skoleår
 • Se og registrere informasjon knyttet til SFO-opphold og SFO tilstedeværelse
 • Besvare samtykker
   

Foresattportal på web

VISMA Flyt Skole har også en foresattportal på web. Foresattportalen har flere funksjoner enn Min Skole-app. I tillegg til å kommunisere med skolen og SFO, kan du søke om permisjon, endre SFO-plass og oppdatere personopplysninger. Adressen er https://skole.visma.com/horten. Du kan logge inn i foresattportalen via nettleser med PC, mobiltelefon eller nettbrett.

Brukerveiledninger

Min Skole app - informasjon til foresatte (DOCX, 4 MB)

Min Skole app - FAQ (ekstern ressurs Visma)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284