Kartportalen og digitalt planregister

I denne artikkelen kan du finne informasjon om kartportalen og digitalt planregister, nyttige verktøy for å finne reguleringsplaner.

De fleste arealplanene som omhandler områder (slik som kommunens arealplan, delplaner, og byggeplaner) er tilgjengelige digitalt, men de finnes også som PDF-dokumenter. Du kan lese mer om arealplaner her. Plankartene er tilgjengelige i en interaktiv kartløsning, kalt kartportalen, som gir deg muligheten til å zoome inn og se detaljene på kartet.

Gå til kartportalen

En nærmere forklaring av kartportalen

De digitale versjonene av plankartene kan være enklere og mer standardiserte sammenlignet med de originale vedtatte kartene. For å avklare den juridiske betydningen av planene, kan det være nødvendig å sammenligne de digitale kartene med de som ble brukt da kommunestyret vedtok planene.

I kartportalen kan du velge mellom "Vestfoldkart" eller en forenklet kartløsning. Den enklere løsningen gir deg rask tilgang til planer, men har begrenset tilgang til kommunens temakart og generelle kartfunksjoner. Velg "Horten kommune" i den enkle løsningen, eller velg "Arealplaner" i Vestfoldkart.

Uregulerte områder

Når du har valgt "Arealplaner" og merket av for typer planer som "Områderegulering", "Detaljregulering" og "Bebyggelsesplan", men likevel ser et område som ikke er farget, kan det skyldes at området ikke er regulert. Da gjelder kommuneplanens arealdel, som består kart som viser formål og bestemmelser for de enkelte formålene.

Ulike typer plandokumenter

En reguleringsplan består av tre hoveddeler: plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Disse dokumentene kan nås gjennom kartportalen i det digitale planregisteret. 

Du kan velge ulike kartlag i menyen til venstre, og når du trykker på en eiendom vil du få opp informasjon om eiendommen avhengig av hvilke kartvalg du har gjort i venstre meny. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284