Reguleringsplan

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (se § 12-2 annet ledd) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Reguleringsplan er et arealplankart med planbeskrivelse og bestemmelser som fastlegger bruk og vern i et område. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Kommunen har ikke egne maler knyttet til innsending av planinitiativ, bestilling av oppstartsmøte og levering av komplett planforslag, men henviser til statlige forskrifter og veiledere. Når det gjelder levering av plandata vises det til felles leveransekrav som benyttes i Vestfold.

Oversikt over roller, ansvar, hendelser og arbeidsoppgaver i planprosessen fra planinitiativ til endelig vedtatt detaljregulering fremkommer ved å trykke på menypunktene.

Enhet for Plan og utbyggingstjenester plan og utbyggingstjenester (PUT) kan gi råd og veiledning i arbeidet og bruk av aktuelle maler og linker som her er henvist til.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284