Vannområder

 

Vannet spiller en veldig viktig rolle i Horten kommune. Miljøtilstanden i mer enn 80 prosent av våre vassdrag og kystvann er imidlertid  for dårlig (lenke til faktaark). Vannforskriften krever at elvene, innsjøene og kystvannet skal oppnå «god økologisk tilstand» innen 2027, og vi må sammen gjøre en stor innsats for å redusere unødvendige forurensinger og andre påvirkninger.

Elvene renner på tvers av kommunegrenser, og vi samarbeider med våre nabokommuner gjennom såkalte «vannområder» for å ta vare på vårt felles vann.

Mesteparten av Horten kommune befinner seg i vannområde Horten-Larvik. Kommunens arealer i vest (Undrumsdal) er en del av Aulivassdraget, mens bekkene i nord som munner i Frebergsvik er en del av vannområde Breiangen-Vest.

Vannområde

Samarbeidskommuner

Kontakt vannområdekoordinator

Horten-Larvik

(lenke til nettsiden)

Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik

Miguel A. Segarra Valls

Send e-post

942 41 180

Aulivassdraget

(lenke til nettsiden)

Holmestrand, Horten, Sandefjord og Tønsberg

Breiangen Vest

(lenke til nettsiden)

Holmestrand og Drammen

Espen Kristoffer Jenssen

Send e-post

908 56 254

 

Intern koordinator for vannforvaltning er miljørådgiver i Horten kommune. 

 

Vannområdene

   

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284