Landbrukskontoret

 

 

Landbrukskontoret holder til i Horten Rådhus, 3. etasje. Kontoret er åpent for publikum i rådhusets åpningstid, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!    

Landbrukskontoret forvalter følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

 • jordloven
 • skogbruksloven
 • konsesjonsloven
 • forurensningsloven, landbruksrelatert forurensning

Andre oppgaver:

 • jord- og skogbruksforvaltning
 • bygdeutvikling
 • skogfondordningen

 

Om landbruket i Horten

Horten kommune har ca. 20 500 dekar dyrka mark og ca. 22 600 dekar produktiv skog. Klimaet og jordsmonnet i Horten gir grunnlag for å produsere et bredt spekter av jordbruksvekster med god kvalitet. Det blir dyrket korn på omtrent 75 % av jordbruksarealet. For øvrig dyrkes det frukt, bær, grønnsaker og fôrvekster. I kommunen er det også et allsidig husdyrhold. Skogene er svært viktige som tur- og rekreasjonsområder for Hortens befolkning. Hvert år hugges det 5 - 10 000 m3 tømmer. Landbruket forvalter viktige verdier i kulturlandskapet
 

Skjema fra Landbruksdirektoratet

Alle skjema som brukes i landbruksforvaltningen ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Kontakt

Rolf Magne Vindenes
Fagsjef landbruk

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284