Strand og vann

 

Dyppe tærne eller hoppe i det? Her finner du badevannskvaliteten i Horten.

Sjekk kartet for oppdatert informasjon om badevannstemperaturer i nærheten av deg. Vannkvaliteten i Horten er generelt veldig god (se tabell lenger ned på siden). 

Sted Temperatur Siste avlesning

 

 

 


Vannkvalitet i sjøen

Miljørettet helsevern sjekket badevannskvaliteten 3 ganger i løpet av sesongen 2023. Prøvene ble tatt i uke 21, 27 og 31.

Vannprøver sommer 2023

Vannprøver sommer 2023
Badeplasser Uke 21 Uke 27 Uke 27 Uke 31
Badeparken Åsgårdstrand <10 70 - 30
Steinbrygga <10 700 30* 10
Rørestrand <10 130 - <10
Strandparken <10 <10 - 30
Vollane 10 10 - 30
Indre Havn 60 10 - 20
Reverumpa 30 40 - -
Vadfiskerstua - Løvøya <10 20 - 20
Resultatet publiseres 2-7 dager etter prøveuttak

* Kommentar til badevannsprøver uke 27

Badevannsprøver tas vanligvis ikke etter dager med regn. Det er fordi regn skaper avrenning fra terrenget ned til badevannet, og kan dermed skylle med seg jord og bakterier fra overflaten ned i badevannet. Dermed kan det være vanskelig å vurdere badevannskvaliteten på dager med fint vær, når bading vanligvis foregår. Miljørettet helsevern anbefaler å være oppmerksomme på dårlig vannkvalitet etter kraftig regnvær. Vent heller til neste dag.

Den 3. juli tok vi badevannsprøver. Det hadde vært godt med regn de foregående dagene. Denne gangen ville vi gjerne se hvor mye utslag det ble på badevannsprøvene etter regnvær. Prøvene viser at kvaliteten på badevannet var dårligere enn vanlig ved Steinbrygga på Borre, på Rørestrand og i Åsgårdstrand. Dette viser at regnvær kan påvirke vannkvaliteten. Påvirkingen på badevannet ved Rørestrand og Åsgårdstrand var ikke særlig stor.

Når det gjelder prøvene tatt ved Steinbrygga, var utslaget stort. Det ble registrert et overløp av kloakk den 6. juli med utløp ca. 200 meter fra land, rett øst for Steinbrygga. Overløpet skyldtes at et kloakkrør var gått tett. Miljørettet helsevern har diskutert saken med Kommunalområde Teknisk i kommunen, og vurdert at røret eventuelt kan ha medført noe overløp også i tiden før det gikk helt tett. Utslippet følges opp med egne prøver. Resultatene fra prøver tatt 7. juli viser at det hadde vært et kloakkutslipp, men tyder på at badevannet er i ferd med å bli bedre.

Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser:

God

< 100

Mindre god

100 – 1000

Ikke akseptabel

> 1000

Bading frarådes

Termotolerante koliforme bakterier (TBK) / 100 ml

Merk! Store nedbørsmengder kan gi dårligere badevannskvalitet for en periode. Regnvannet kan trekke med seg forurensinger ut i sjøen og ha en negativ effekt på vannkvaliteten. Som en generell regel fraråder vi bading i omtrent ett døgn etter kraftig regnskyll.

BADING I BORREVANNET

Vi fraråder bading eller drikking av vann hvis det er mye alger i vannet. Uklart vann eller grønn farge på overflaten av vannet er tegn på mye alger.

Alger kan inneholde cyanobakterier som produserer giftstoffer. Hvis mengden i vannet er høy nok, kan giftstoffene være skadelige både for mennesker og dyr. Giftstoffene kan gi allergiske reaksjoner, og være giftige for leveren og nervesystemet.

Er det alger i vannet bør du:

 • Unngå å svelge vann eller puste inn vannsprut
 • Unngå å få vann på ømfintlige områder som ører, øyne, munn og svelg
 • Skift badetøy eller annet tøy i kontakt med hud dersom det har blitt vått av vann med høyt innhold av cyanobakterier.
 • Ikke la hunden bade eller drikke av vannet.

Symptomer på kontakt med cyanobakterier kan være:

 • Hudirritasjoner, blemmer, sår hals
 • Oppkast, diare, sterke magesmerter
 • Feber, astma, svimmelhet, muskelkramper

Vi oppfordrer publikum til selv å vurdere badevannet i forhold til mengde alger.

Hvis vannet er uten grønne flak eller grønnfarge, og dere kan se bunnen på 1 meters dyp, vil det være trygt å bade med tanke på blågrønnalger

Trenger du tips til ting å gjøre i Horten?

Sjekk ut Visit Vestfolds sider om Horten

Se hva som rører seg i Horten Love

DNT Horten har ulike turstier du kan prøve deg på

Løft blikket i sommer!

De fleste drukningsulykker kan forebygges. Redningsselskapet har en kampanje om badevett. 
Se også informasjonsfilmen deres og vis hensyn!

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284