Ren Indre havn

Prosjekt "Ren Indre Havn" er et samarbeid og spleiselag mellom staten ved Miljødirektoratet og Forsvarsbygg, Horten Industripark og Horten kommune.

Horten har hatt mange tiår med utslipp til havneområdet i Indre havn. Forurensningen stammet i stor grad fra historisk aktivitet og utslipp blant annet knyttet til mangeårig militær virksomhet, og drift av skipsverft og annen småindustri. I tillegg kommer forurensning som stammer fra tidligere tiders bydrift – som utslipp fra kloakk, søppelfyllinger og forskjellige forurensninger som følger med regnskyll og overvann. Havnedrift og flere områder med grunn sjøbunn har bidratt til at forurensninger har blitt virvlet opp og spredt rundt.  

I perioden 2019-2020 er 400 000 kvadratmeter sjøbunn blitt tildekket med rene masser, og de mest forurensede massene er mudret opp og plassert i et dypvannsdeponi midt i havnebassenget, i et oksygenfritt område for å sikre at forurensingene ikke lenger er biotilgjengelige.  

Sjøbunnen og biota i Horten Indre havn skal etter utført sanering overvåkes i minimum 10 år for å kontrollere at tilstanden samsvarer med miljømålene (Indre havn i Horten har mål om god kjemisk tilstand innen 2022-2027) og at det ikke foregår spredning av miljøgifter. Overvåkningen følger vannforskriftens bestemmelser og pågår iht. utarbeidet program for langtidsovervåking.  

Les alle dokumenter om prosjektet, Ren indre havn, i vårt arkiv.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284