Arbeidsvarsling

Arbeid på eller ved vei skal ha en godkjent varslingsplan. Varslingsplanen vedtas av kommunen for kommunal vei, og regionvegkontoret for fylkesvei og riksvei. Planen vedtas med hjemmel i vegtrafikklovens §7.

Blankett arbeidsvarsling. (XLSX, 331 kB)

 

 

Plassering av f.eks container på fortau, gang-/sykkelvei og kjørevei omfattes også av varslingsplan. Det er viktig at container er godt synlig, også i mørket.

 

Derfor skal containere, byggegjerder og annet som står til hinder i vegbanen merkes med godkjent varslingsutstyr, jf Statens Vegvesens håndbok N301 ”Arbeid på og ved veg – Krav og retningslinjer til varsling og sikring”.

 

 

Kortvarig arbeid

Kortvarig arbeid på eller ved vei behøver ikke godkjent varslingsplan. Men mannskapet skal ha kurs i arbeidsvarsling, kurs 1 eller 2.

 

Kortvarig arbeid defineres slik: Arbeid som tar kortere tid enn utsetting av utstyr for varsling, regnes som kortvarig arbeid; Maks 20 minutter.

 

I en varslingsplan skilles det mellom varsling og sikring:

 •  Varsling omfatter bruk av trafikkteknisk utstyr for å lede-, varsle- og regulere trafikken.
 • Sikring er fysisk sikring av arbeidere og trafikanter slik at sannsynlighet for skade

reduseres og konsekvensene av eventuelle skader minimaliseres.

 

 

Håndbøkene til Statens Vegvesen finnes her:

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker

 

Søknader om arbeidsvarsling sendes:

 

For de tilfeller hvor det også skal sendes inn søknad om å grave i offentlig veg/grunn, sendes varslingsplanen sammen med gravesøknad til www.rosyweb.no

Saksbehandlingstid vil normalt være 3-5 virkedager.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284