Leie og bruk av offentlige arealer

Leie og bruk av offentlig arealer i Horten kommune administreres av teknisk. Betalingssatser for 2023 er vedtatt i betalingssatsdokumentet til Horten kommune, Kommunestyresak 155/22, 15.12.2022.

Leie og bruk av offentlige arealer

Bruk av offentlig veg, gate, park og friarealer, samt arealer på kommunale eiendommer må godkjennes av Horten kommune.

Typiske situasjoner som må søkes om:

 • Plassere container på fortau og gate
 • Sette opp stillas på eller langs vei
 • Leie av torv eller gågate
 • Leie av park og friområder til arrangementer
 • Leie av arealer ved eller på kommunale eiendommer

Søknad sendes til postmottak@horten.kommune.no

For fylkesvei sendes søknaden til Statens Vegvesen.

Behandlingsgebyr for saksbehandling og leie av offentlig arealer

Søknad om container/stillas ilegges et behandlingsgebyr kr. 500,-

Leie av offentlig areal:

Korttidsleie inntil 14 dager for 0>50 m2: kr.8,50 per m2

Korttidsleie inntil 14 dager for 51>100 m2: kr.6,50 per m2

Langtidsleie over 14 dager for 0>50 m2: kr.6,50 per m2

Langtidsleie over 14 dager for 51>100 m2: kr. 4,50 per m2

Over 100 m2: avtales særskilt

Kontakt

Anne-Kathrine H. Skaugvold
Saksbehandler
Mob: 99284281

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284