Drift og vedlikehold av vei

Kommunalteknisk drift har som oppgave å drifte og vedlikeholde kommunale veier. Bruk VARSLINGER OG FEIL for henvendelser om veivedlikehold eller skader på kommunal vei. 

Henvendelser som gjelder fylkes- og riksvei meldes til veitrafikksentralen på tlf.: 175.

Akutte forhold som ikke kan vente til neste virkedag meldes på kommunens vakttelefon tlf.: 975 50 200.

Hvor mye snø må det ligge på bakken før vi brøyter?

Brøytemannskapet kalles normalt ut når snødybden er 7-10 cm. Det tar cirka 8-9 timer før vi har ryddet alle veiene i kommunen. Vi brøyter hovedveinettet først og prioriterer veier etter prinsippet om liv og helse først. 

Hvor lang tid tar det å brøyte alle gatene i Horten kommune?

Det tar cirka 8-9 timer før vi har ryddet alle veiene i kommunen. Vi brøyter hovedveinettet først og prioriterer veier etter prinsippet om liv og helse først. Vær tålmodig, vi kommer til deg etterhvert. 

Hvorfor blir ikke veiene brøytet til full bredde med en gang?

Vi starter med gjennombrøyting for å nå gjennom alle gatene fortest mulig og for å sikre fremkommelighet for flest mulig. Når vi er ferdig med gjennombrøyting starter vi på brøyting for å sikre vinterveibredde. Vi rydder kryss og starter eventuell bortkjøring av snø til snødeponi når det er behov for det. Vi må alltid prioritere dette i riktig rekkefølge slik at alle er sikret best mulig fremkommelighet. 

Jeg mener at brøytebilen har skadet noe på min eiendom, hva gjør jeg?

Vi beklager om vi ved et uhell har ødelagt noe på eiendommen din og vil rydde opp i feil vi eventuelt har gjort. Husk likevel på at gjerde, husvegg og andre innretninger langs en vei bør være i stand til å tåle normalt og forsvarlig vintervedlikehold. Kommunen erstatter skader langs kommunal vei der brøyteredskap har kommet i fysisk kontakt med gjerde, husvegg eller annen innretning. Meld brøyteskader i vår portal for feilmeldinger skriftlig og så fort som mulig. Ta gjerne bilder og noter tidspunkt

Når strør vi gatene?

Det strøs normalt ikke på vanlig vinterføre. Når forskriftsmessig skodde kjøretøy får problemer med framkommelighet, strør vi med grus. Bratte bakker og strekninger med bussruter prioriteres. Ved hard is, store nedbørsmengder eller andre spesielle forhold der effekten av strøingen blir minimal kan det være at vi velger å avvente med å strø eller droppe å strø. 

Kan jeg bruke grus fra strøkassene på privat eiendom?

Nei, det kan du ikke. Grus i kommunens strøkasser er til de kommunale veiene eller kommunal eiendom. Vi prioriterer brøyting og strøing framfor å fylle strøkasser. Meld derfor gjerne fra før strøkassene er helt tomme.

Når kan jeg forvente at min gate blir brøytet?

Det tar 8-9 timer for brøytemannskapene å brøyte hele kommunen. Vi forstår at det er frustrerende å vente på brøyting, men vi ber om forståelse for at det tar litt tid for oss å komme oss rundt. 

Hvor skal jeg ringe dersom jeg venter på brøytebilen?

Brøytebilen kommer ikke fortere av at du ringer til oss og etterlyser brøyting. Vi ber om at du har litt tålmodighet. Det tar tid for oss å komme oss rundt(8-9 timer bruker brøytemannskapet på å rydde hele kommunen). Dersom du tror vi har glemt å brøyte en gate kan du melde fra om dette i vår egen portal for varslinger

Kommunal vei eller fylkeskommunal vei?

Du kan sjekke om hvem som har ansvar for veien på vegvesenet sitt eget kart. Dersom du har trafikkmeldinger som gjelder en fylkes eller riksvei må du ringe trafikksentralen på 175. 

Det er akutte kritiske forhold på en kommunal vei, hva gjør jeg da?

Dersom det oppstår så dårlige forhold for fremkommelighet som ikke kan vente til neste virkedag kan du varsle oss ved å ringe vår vakttelefon 975 50 200. 

 

Når feier vi?

Feiing iverksettes når brøyting er avsluttet. 

Hvor feier vi?

Alle gater som brøytes og strøs av kommunen blir feid. 

Sentrum feies først.

Hva gjør jeg hvis jeg ser hull i vei?

Hull i kommunal vei meldes i VARSLINGER OG FEIL

Hva gjør vi med hull i vei?

Driftsavdelingen har faste sjekk og utbedringsrunder på kommunale veier. Runder blir kjørt så snart snø og is er borte fra veiene. Siste runde kjøres i november før vintersesongen starter.

For å unngå skader skal grove hull i vei markeres og/eller utbedres så raskt som mulig. 

Kommunen er ikke ansvarlig for konsekvenser av veidefekter som vi ikke vet om. Kommunen ønsker derfor at du rapporterer om hull i vei.

Når tømmes sluk og sandfang?

Sluk og sandfang tømmes og renses etter behov. Meld gjerne fra dersom sluk og sandfang er fulle eller tette.

VARSLINGER OG FEIL

Dårlig sikt eller fremkommelighet på grunn av vegetasjon.

Vegetasjon langs kommunal vei slås i forhold til sikt og vekstforhold. Hvis du opplever at vegetasjon skaper trafikkfarlige situasjoner, bør du melde fra på VARSLINGER OG FEIL

Skilt og gatemøbler

Skilt, gatemøbler og annet gateutstyr i kommunal vei, for eksempel pullerter, bommer, kantstein og rekkverk, vedlikeholdes og skiftes ved behov.

Meld gjerne fra om feil og skader på skilt og gateutstyr på VARSLINGER OG FEIL.

Når tømmes søppeldunker?

Søppeldunker i sentrum av Horten tømmes hver uke.

 • Hyppighet vurderes ut fra behov og sesongvariasjoner.

Kontakt

Jon-Erik Hansen
Driftsleder vei, vann og avløp
Mob: 97550155

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284