Drift og vedlikehold av vei

Kommunalteknisk drift har som oppgave å drifte og vedlikeholde kommunale veier. Bruk VARSLINGER OG FEIL for henvendelser om veivedlikehold eller skader på kommunal vei. 

Henvendelser som gjelder fylkes- og riksvei meldes til veitrafikksentralen på tlf.: 175.

Akutte forhold som ikke kan vente til neste virkedag meldes på kommunens vakttelefon tlf.: 975 50 200.

 

Kontakt

Jon-Erik Hansen
Driftsleder vei, vann og avløp
Mob: 97550155

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284