Drift og vedlikehold av vei

Kommunalteknisk drift drifter og vedlikeholder kommunale veier. Bruk innbyggerportalen for henvendelser om veivedlikehold eller skader på vei. 

Henvendelser som gjelder fylkes- og riksvei meldes til veitrafikksentralen på tlf 175.

Akutte forhold som ikke kan vente til neste virkedag meldes på kommunens vakttelefon tlf 975 50 200.

Brøyting 

 • Brøytemannskapet kalles normalt ut når snødybden når 7-10 cm.
 • Det tar gjerne åtte-ni timer å brøyte gjennom hele kommunen, avhengig av forholdene.
 • Hovedveinettet prioriteres.
 • Brøyting til vinterveibredde, rydding av kryss og eventuell bortkjøring av snødeponi iverksettes så snart som mulig etter gjennombrøyting.

Strøing

 • Det strøs normalt ikke på vanlig vinterføre. Når forskriftsmessig skodde kjøretøy får problemer med framkommelighet, strøs det med grus.
 • Bratte bakker og strekninger med bussruter prioriteres.
 • Ved hard is, store nedbørsmengder eller andre spesielle forhold der effekten av strøingen blir minimal, kan kommunen velge å ikke strø.

Strøkasser

 • Grus i kommunens strøkasser skal ikke brukes på privat eiendom.
 • Kommunen prioriterer brøyting og strøing framfor å fylle strøkasser. Meld derfor fra før strøkassene er helt tomme.

Brøyteskade

 • Gjerde, husvegg og andre innretninger langs vei bør være i stand til å tåle normalt og forsvarlig vintervedlikehold.
 • Kommunen erstatter skader langs kommunal vei der brøyteredskap har kommet i fysisk kontakt med gjerde, husvegg eller annen innretning.
 • Meld brøyteskader skriftlig og så fort som mulig. Ta gjerne bilder og noter tidspunkt.

Feiing

 • Feiing iverksettes når brøyting er avsluttet. Sentrum feies først.
 • Alle gater som brøytes og strøs av kommunen blir feid.

Hull i vei

 • For å unngå skader skal grove hull i vei markeres og/eller utbedres midlertidig, så raskt som mulig etter varsling.
 • Kommunen er ikke ansvarlig for konsekvenser av veidefekter den ikke har mottatt varsel om.

Sluk og sandfang

 • Sluk og sandfang tømmes og renses etter behov. 
 • Meld gjerne fra dersom sluk og sandfang er fulle eller tette.

Kantslått

 • Vegetasjon langs kommunal vei slås i forhold til sikt og vekstforhold.

Skilt og gatemøbler

 • Utskifting og vedlikehold av gate- og trafikkskilt på kommunale veier.
 • Utskifting og vedlikehold av gatemøbler og annet gateutstyr i kommunal vei, for eksempel pullerter, bommer, kantstein og rekkverk.
 • Meld gjerne fra om feil og skader på skilt og gateutstyr.

Kontakt

Jon-Erik Hansen
Driftsleder vei, vann og avløp
Mob: 975 50 155

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284