Avkjørselstillatelse og dispensasjon byggegrense vei

Ved behov for dispensasjon fra veglovens byggegrense (§§ 29 og 30) og avkjørselstillatelse i byggesaker (§ 40) må du søke vegmyndighet. Horten kommune saksbehandler i henhold til vegloven.

 

Søknad om avkjørselstillatelse

Søknad om avkjørselstillatelse skal inneholde:

 

Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs veg

Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs vei skal inneholde

 • Bruk skjemaet" Søknad om avkjørsel/byggegrense etter vegloven"
 • Legg ved et situasjonskart som viser avstand mellom planlagt bygg(inkludert takutstikk) og asfaltert vegkant. Husk at avstandene skal målsettes på kartet!
 • Legg ved beskrivelse av tiltaket som forteller hva som skal bygges/endre og hvilke konsekvenser dette får i forhold til veien med hensyn til sikkerhet og driftseffektivitet.

 

Søknad om utvidelse av tillatelsene

Søknad om utvidelse av tillatelsen skal inneholde:

 • Situasjonskart som viser avkjørselen med påtegnede frisiktlinjer fra avkjørselen og ut på kommunal vei, siktlinjer, bredde på avkjørsel og avstand fra vei i avkjørselen skal målsettes på kartet.
 • Beskrivelse av avkjørselsforholdene: antall brukere/boenheter, stigningsforhold, bredde på avkjørsel og snuplassmuligheter på egen grunn.

 

Behandlingsgebyr

Søknad om avkjørsel og/eller dispensasjon byggegrense vei faktureres kr.2500,-.

I større saker/boligfelt faktureres det kr.2500,- per eiendom.

Praktisk informasjon

Søknaden sendes til: postmottak@horten.kommune.no

Postadresse:
Horten Kommune
Pb.10

3191 Horten

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284