Trafikksikkerhetsplan

Horten kommune arbeider kontinuerlig med trafikksikkerhet. Vedtatt trafikksikkerhetsplan 2018-2021 ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2017.   

Fra 01.janunar 2021 begynner arbeidet med planen for 2022-2025. 

Trafikksikkerhetsplan

For å få oversikt over utbedringsbehov er vi avhengige av tilbakemeldinger, slik at vi kan ta dette opp til vurdering.

Noen ganger har vi anledning til å ta tak i problemet med en gang. Andre ganger må vi prioritere blant de henvendelse som kommer inn. Henvendelser som krever større finansiering eller liknende må opp til politisk behandling.

Kommunen har rullering av trafikksikkerhetsplanen hvert fjerde år. Der blir mye av planarbeidet til trafikksikkerhet fastsatt.  

Henvendelser om problemområder, forslag til løsning osv. kan sendes til epost: postmottak@horten.kommune.no

En god beskrivelse av problemet er viktig. Send gjerne med et kartutsnitt og tegn inn de omtalte områdene.

Annet trafikksikkerhetsarbeid

Eksempler på annet trafikksikkerhetsarbeid som vi arbeider med til daglig er:

 • Kommuneplanens arealdel
 • Reguleringsplaner
 • Byggesaker
 • Gravemeldinger og arbeidsvarsling (varsling og sikring av gravestedet)
 • Sikt og vegetasjon

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284