Kommunal veinormal

Kommunal veinormal er under revisjon. 

Frem til ny veinormal er vedtatt, ber vi alle utbyggere om å ta kontakt med Samferdsel og Parkering, Kommunalteknisk planenhet på epost: postmottak@horten.kommune.no 

I hovedsak skal alle nye veier benytte utgangspunktene til de sentrale veinormalene.

Den gamle veinormalen skal kun benyttes i illustrasjonsøyemed.

Her (PDF, 211 kB) finner du den gamle veinormalen til Horten kommune. 

Breddeprofiler i gammel veinormal anses ikke som gode med dagens trafikkbilde.

Normalprofil C og D skal ikke benyttes uten særlig godkjenning gitt av avdeling for Samferdsel og Parkering, Kommunalteknisk planenhet.

Normalprofil F og G viser prinsippene, men bredde på vei skal alltid være minimum 5 meter bredde pluss skulder.

Snuplass skal foretrekkes fremfor snuhammer

Profil ABCDE (PDF, 134 kB)

Profil FG (PDF, 119 kB)

Profil GH (PDF, 134 kB)

Snuhammer (PDF, 45 kB)

Veilysnormal (PDF, 80 kB)

Adkomst og kryss (PDF, 88 kB)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284