Kommunal veinormal

Kommunal veinormal er revidert. 

Gjeldende veinormal finnes her.

Breddeprofiler i gammel veinormal anses ikke som gode med dagens trafikkbilde.

Normalprofil C og D skal ikke benyttes uten særlig godkjenning gitt av avdeling for Samferdsel og Parkering, Kommunalteknisk planenhet.

Normalprofil F og G viser prinsippene, men bredde på vei skal alltid være minimum 5 meter bredde pluss skulder.

Snuplass skal foretrekkes fremfor snuhammer

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284