Tjenestebeskrivelse kommunale veier

Drift og vedlikehold av kommunale veier.

 

Hvem kan få tjenesten:

Sikre framkommeligheten og en trafikksikker ferdsel.

Målgruppe:

Alle brukere av kommunale veier omfattes av tjenesten.

Tjenestens innhold:

Sluk- og grøftearbeider, asfaltarbeider, kantlått og rydding av vegetasjon, feiing av veier og plasser, skiltarbeider, gatemøbler, snøbrøyting, etterfylling av sandkasser, snø- og isrydding, strøing, spesielle vinterarbeider og brøytepisker.

Hva kan du forvente av oss:

 • Forsvarlig utført vedlikehold for å sikre framkommelighet og en trafikksikker ferdsel ved normale forhold.
 • Skader som innebærer fare for trafikken skal merkes forsvarlig så fort man får kjennskap til slike og utbedre så fort som praktisk mulig.

Hva vi forventer av deg:

Tjenesten er sammenfattet i egen beskrivelse på kommunens hjemmeside.

Klageadgang (saksgang):

Klager i forhold til utførelse eller veistandard rettes til Virksomhet Teknisk v/Drift og Anlegg. Kommunen vil da sjekke forholdene så snart som mulig avhengig av sakens karakter. Uansett vil du få tilbakemelding senest innen 3 uker.

Ansvarlig for tjenesten:

Kommunalområde Teknisk v/Drift & Anlegg.

Tilgjengelighet og kontortid:

Ta kontakt med Drift & Anlegg. Se også: http://www.horten.kommune.no.

Aktuelt skjema:

Søknad om gravetillatelse/Gravemelding. Ferdigmeldingsskjema – for graving i kommunal veg.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284