Ungdomsskolene i Horten

Klikk for stort bilde 

I Hortenskolen har vi 3 ungdomsskoler. Skolene Orerønningen, Holtan og Borre ungdomsskoler er ordinære ungdomsskoler. I tillegg har vi den interkommunale ungdomsskolen Bakkeåsen. Denne er tilpasset elever med sosiale og emosjonelle vansker.  

Smittevern på skolen

Regjeringen har lagt frem et trafikklysmodell som gir føringer for hvilke smitteverntiltak skolen skal gjennomføre. Vi er nå på gult nivå. Regjeringen har bedt skolene planlegge for gult nivå også ved skolestart i august. På gult nivå er det skole hver dag, men med begrensninger knyttet til store ansamlinger. Friminuttene må derfor gjennomføres annerledes. Pedagogisk uteskole benyttes for å redusere antall elever i skolebygget og skolegården. Hyppig håndvask og god hygiene er fremdeles de viktigste tiltakene for å begrense smitte. Elever i samme klasse kan være sammen som normalt.

Trygg skolehverdag for alle

For at skolehverdagen skal bli trygg for elever og ansatte, vil skolene følge Veileder om smittevern som er utarbeidet av myndighetene. De viktigste tiltakene er fremdeles:

 1. syke personer skal ikke være på skolen
 2. god hygiene
 3. redusert kontakt mellom personer (holde avstand til hverandre)

På skolen vil elevene få god opplæring i smittevern. Skolene vil være organisert i henhold til anbefalinger i veilederen. 

Det er viktig at foresatte og skolen samarbeider godt for å ivareta smittevernet:

 • Elevene vasker hendene før de går på skolen
 • Mobiltelefoner er en stor smittekilde og benyttes ikke skoletiden. Den kan gjerne ligge hjemme
 • Ta med matpakke. Elevene kan ikke gå på butikken i skoletiden. Kantiner er stengt.
 • Elevens PC og øvrig utstyr er personlig og skal ikke benyttes av andre.
 • PC og lader tas med på skolen. Skolen vil sørge for at elever rengjør PCen sin.
 • Elever oppfordres til å gå eller sykle til skolen! Unngå bruk av kollektivtrafikk eller skoleskyss så sant det er mulig.

Ungdomsskolene i Horten kommune

På Orerønningen og Borre er det kommunale avdelinger for ungdomsskoleelever med behov for et helhetlig spesialpedagogisk skoletilbud. 

Holtan ungdomsskole har et kommunalt innføringstilbud for utenlandske elever som trenger intensiv norskopplæring. Denne klassen har navnet Velkomstklassen. 

Bakkeåsen skole er en interkommunal ungdomsskole. Skolen ligger i Åsgårdstrand, og de samarbeidende kommunene er; Tønsberg, Sandefjord og Horten, hvor Horten er vertskommune. 

 

Skolekretser  

Horten kommune har skolekretsgrenser. Det er elevens folkeregistrerte adresse som avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved. Det er ikke fritt skolevalg i Horten kommune. Kart med skolekretsgrenser finner du på denne siden. Dersom man flytter ut av skolekretsen, vil dette medføre at eleven bytter skole. Foreldrene kan søke skolen om å fullføre skoleåret før eleven bytter skole.

Dersom du ønsker skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, må du sende søknad til rektor ved den skolen der du ønsker plass. Hvis søknaden gjelder en elev som skal begynne i 8.klasse, kan du sende søknad etter at eleven har mottatt brev fra ungdomsskolen om tildelt skoleplass. Dette brevet sendes ut tidlig i januar det året eleven begynner på ungdomsskolen. Alle søknader om skoleplass på annen skole enn nærskolen må begrunnes. Informasjon om søknadsprosessen får du i brevet. Disse søknadene sendes skoleadministrasjonen i Horten kommune (se brev for mer informasjon).  

Borre ungdomsskole:
Denne skolen ivaretar hovedsakelig elever som er bosatt i Horten syd, Skoppum og Åsgårdstrand:

 • Elevene på Åsgården skole og Lysheim skole hører til Borre skolekrets.
 • Elevene på Granly skole fordeles på Borre og Holtan ungdomsskoler. De som har bosted syd for Peders gata, bort Halvdan Svartes gate og ned St. Halvards vei til Strandveien tilhører Borre skolekrets.

 

Holtan ungdomsskole:
Denne skolen ivaretar hovedsakelig elevene fra Horten sentrum og Holtandalen:

 • Elevene på Granly skole fordeles på Borre og Holtan ungdomsskoler (se over). De som har bosted nord for grensen tilhører Holtan skolekrets.
 • Elevene på Sentrum skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler. Grensen går midt i Apotekergata, Vestre Braarudgate, Nedre Bjerggate, Wisbechs gate, Åsen terrasse og Røreåsveien. De som har bosted syd for grensen tilhører Holtan skolekrets.
 • Elevene på Nordskogen skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler. Grensen går midt i Bjørnestien. De som har bosted syd for grensen tilhører Holtan skolekrets.

 

Orerønningen ungdomsskole:

Denne skolen ivaretar hovedsakelig elevene fra Horten nord og Nykirke:

 • Elevene på Fagerheim og Lillås hører til Orerønningen skolekrets.
 • Elevene på Nordskogen skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler (se over). De som har bosted nord for grensen tilhører Orerønningen skolekrets.
 • Elevene på Sentrum skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler (se over). De som har bosted nord for grensen, inkludert Karljohansvern, tilhører Orerønningen skolekrets.

 

Se også oversiktene under: 

 

Skooler 

Alle foresatte i Hortenskolen må bruke Skooler. Enten som app eller nettportal.

På læringsplattformen Skooler finner foresatte informasjon fra skolen og lærerne. Blant annet har Skooler en oversikt over elevers fravær. Her kan du også motta og sende meldinger til skolen. Arbeidsplaner ligger i Skooler.

Skooler-appen (Skooler Foresatt) kan lastes ned gratis på mobiltelefon fra App-store eller Google Play butikk. Foresatte kan også benytte Skoolers nettportal. Pålogging til Skooler skjer ved hjelp av MinID.

I dette dokumentet finner du en trinn for trinn forklaring i hvordan du kommer i gang med Skooler:

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284