Ungdomsskolene i Horten

 

I Hortenskolen har vi 3 ungdomsskoler. Skolene Orerønningen, Holtan og Borre ungdomsskoler er ordinære ungdomsskoler. I tillegg har vi den interkommunale ungdomsskolen Bakkeåsen. Denne er tilpasset elever med sosiale og emosjonelle vansker.  

Nye 8.klassinger august 2022

I januar sender vi ut brev til alle 7.klassinger i Horten kommune. Dette brevet gir informasjon om overgangen til ungdomsskolen, og forteller hvilken ungdomsskole ungdommen har fått plass på. Dersom du har en 7.klassing som ikke har fått brev fra oss innen 20.januar, ber vi deg ta kontakt med Horten kommune.

Ungdomsskolene i Horten kommune

På de tre ungdomsskolene i Horten møtes elever fra syv kommunale barneskoler, samt fra private barneskoler. Det settes sammen nye klasser når elevene begynner på ungdomstrinnet. Det er et godt samarbeid mellom barneskolene og ungdomsskolene for å sikre tryggest mulige overganger og gode læringsmiljøer for ungdommene. Ungdomsskolene i Hortenskolen tilbys skolefrokost noen dager i uka. Det er et gratis tilbud til alle elever, og har som mål å gi elevene en næringsrik og god frokost i et hyggelig miljø før skoledagen begynner. 

Skolekretser  

Horten kommune har skolekretsgrenser. Det er elevens folkeregistrerte adresse som avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved. Det er ikke fritt skolevalg i Horten kommune. Kart med skolekretsgrenser finner du på denne siden. Dersom man flytter ut av skolekretsen, vil dette medføre at eleven bytter skole. Foreldrene kan søke skolen om å fullføre skoleåret før eleven bytter skole.

Dersom du ønsker skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, må du sende søknad til rektor ved den skolen der du ønsker plass. Hvis søknaden gjelder en elev som skal begynne i 8.klasse, kan du sende søknad etter at eleven har mottatt brev fra ungdomsskolen om tildelt skoleplass. Dette brevet sendes ut tidlig i januar det året eleven begynner på ungdomsskolen. Alle søknader om skoleplass på annen skole enn nærskolen må begrunnes. Informasjon om søknadsprosessen får du i brevet. Disse søknadene sendes skoleadministrasjonen i Horten kommune (se brev for mer informasjon).  

Mer informasjon om hvordan skolekretsgrensene blir praktisert i Horten kommune, og om saksgangen i søknader om skolebytte, finner du her (PDF, 183 kB)

Borre ungdomsskole:

Denne skolen ivaretar hovedsakelig elever som er bosatt i Horten syd, Skoppum og Åsgårdstrand:

 • Elevene på Åsgården skole og Lysheim skole hører til Borre skolekrets.
 • Elevene på Granly skole fordeles på Borre og Holtan ungdomsskoler. De som har bosted syd for Peders gata, bort Halvdan Svartes gate og ned St. Halvards vei til Strandveien tilhører Borre skolekrets.

 

Holtan ungdomsskole:

Denne skolen ivaretar hovedsakelig elevene fra Horten sentrum og Holtandalen:

 • Elevene på Granly skole fordeles på Borre og Holtan ungdomsskoler (se over). De som har bosted nord for grensen tilhører Holtan skolekrets.
 • Elevene på Sentrum skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler. Grensen går midt i Apotekergata, Vestre Braarudgate, Nedre Bjerggate, Wisbechs gate, Åsen terrasse og Røreåsveien. De som har bosted syd for grensen tilhører Holtan skolekrets.
 • Elevene på Nordskogen skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler. Grensen går midt i Bjørnestien. De som har bosted syd for grensen tilhører Holtan skolekrets.

 

Orerønningen ungdomsskole:

Denne skolen ivaretar hovedsakelig elevene fra Horten nord og Nykirke:

 • Elevene på Fagerheim og Lillås hører til Orerønningen skolekrets.
 • Elevene på Nordskogen skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler (se over). De som har bosted nord for grensen tilhører Orerønningen skolekrets.
 • Elevene på Sentrum skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler (se over). De som har bosted nord for grensen, inkludert Karljohansvern, tilhører Orerønningen skolekrets.

 

Se også oversiktene under: 

Skooler 

Alle foresatte i Hortenskolen må bruke Skooler. Enten som app eller nettportal.

På læringsplattformen Skooler finner foresatte informasjon fra skolen og lærerne. Blant annet har Skooler en oversikt over elevers fravær. Her kan du også motta og sende meldinger til skolen. Arbeidsplaner ligger i Skooler.

Skooler-appen (Skooler Foresatt) kan lastes ned gratis på mobiltelefon fra App-store eller Google Play butikk. Foresatte kan også benytte Skoolers nettportal. Pålogging til Skooler skjer ved hjelp av MinID.

Last ned skooler til din telefon (klikk på ikonene) eller se veiledning

Google Play:

App Store:

Trinn-for-trinn-forklaring i hvordan du kommer i gang med Skooler.

Få tilgang til Skooler (PDF, 311 kB)

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284