Ungdomsskolene i Horten

 I Hortenskolen har vi tre ungdomsskoler. Skolene Orerønningen, Holtan og Borre ungdomsskoler er ordinære ungdomsskoler. I tillegg har vi den interkommunale ungdomsskolen Bakkeåsen. Denne er tilpasset elever med sosiale og emosjonelle vansker.  

Ny i Horten?

Hvis du flytter til Horten med barn i grunnskolealder, må du kontakte Horten kommune for å få skoleplass. Du kan kontakte din nærskole direkte for å avtale skolestart. Informasjon om skolekretsgrenser får du her. (PDF, 4 MB) Kontakt Horten kommune dersom du er usikker på hvilken skolekrets du bor i. 

Hortenskolen bruker Visma Flyt Skole

Hortenskolen benytter Visma Flyt Skole til kommunikasjon mellom skole og hjem.  For å få informasjon fra skolen kan du enten laste ned appen eller logge inn på nettsiden til Visma.  Les mer her!

Ungdomsskolene i Horten kommune

På de tre ungdomsskolene i Horten møtes elever fra syv kommunale barneskoler, samt fra private barneskoler. Det settes sammen nye klasser når elevene begynner på ungdomstrinnet. Det er et godt samarbeid mellom barneskolene og ungdomsskolene for å sikre tryggest mulige overganger og gode læringsmiljøer for ungdommene.

Ungdomsskolene i Hortenskolen tilbys skolefrokost noen dager i uka. Det er et gratis tilbud til alle elever, og har som mål å gi elevene en næringsrik og god frokost i et hyggelig miljø før skoledagen begynner. 

Skolekretser  

Horten kommune har skolekretsgrenser. Det er elevens folkeregistrerte adresse som avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved. Det er ikke fritt skolevalg i Horten kommune. Kart med skolekretsgrenser finner du på denne siden. Dersom man flytter ut av skolekretsen, vil dette medføre at eleven bytter skole. Foreldrene kan søke skolen om å fullføre skoleåret før eleven bytter skole.

Dersom du ønsker skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, må du sende søknad til rektor ved den skolen der du ønsker plass. Hvis søknaden gjelder en elev som skal begynne i 8.klasse, kan du sende søknad etter at eleven har mottatt brev fra ungdomsskolen om tildelt skoleplass. Dette brevet sendes ut tidlig i januar det året eleven begynner på ungdomsskolen. Alle søknader om skoleplass på annen skole enn nærskolen må begrunnes. Informasjon om søknadsprosessen får du i brevet. Disse søknadene sendes skoleadministrasjonen i Horten kommune (se brev for mer informasjon).  

Mer informasjon om hvordan skolekretsgrensene blir praktisert i Horten kommune, og om saksgangen i søknader om skolebytte, finner du her (PDF, 183 kB)

+

Borre ungdomsskole:

Denne skolen ivaretar hovedsakelig elever som er bosatt i Horten syd, Skoppum og Åsgårdstrand:

 • Elevene på Åsgården skole og Lysheim skole hører til Borre skolekrets.
 • Elevene på Granly skole fordeles på Borre og Holtan ungdomsskoler. De som har bosted syd for Peders gata, bort Halvdan Svartes gate og ned St. Halvards vei til Strandveien tilhører Borre skolekrets.

 

Holtan ungdomsskole:

Denne skolen ivaretar hovedsakelig elevene fra Horten sentrum og Holtandalen:

 • Elevene på Granly skole fordeles på Borre og Holtan ungdomsskoler (se over). De som har bosted nord for grensen tilhører Holtan skolekrets.
 • Elevene på Sentrum skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler. Grensen går midt i Apotekergata, Vestre Braarudgate, Nedre Bjerggate, Wisbechs gate, Åsen terrasse og Røreåsveien. De som har bosted syd for grensen tilhører Holtan skolekrets.
 • Elevene på Nordskogen skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler. Grensen går midt i Bjørnestien. De som har bosted syd for grensen tilhører Holtan skolekrets.

 

Orerønningen ungdomsskole:

Denne skolen ivaretar hovedsakelig elevene fra Horten nord og Nykirke:

 • Elevene på Fagerheim og Lillås hører til Orerønningen skolekrets.
 • Elevene på Nordskogen skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler (se over). De som har bosted nord for grensen tilhører Orerønningen skolekrets.
 • Elevene på Sentrum skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler (se over). De som har bosted nord for grensen, inkludert Karljohansvern, tilhører Orerønningen skolekrets.

 

Se også oversiktene under: 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284