Ungdomsskolene i Horten

Elever i ungdomsskole - Klikk for stort bilde

I Hortenskolen har vi 3 ungdomsskoler. Skolene Orerønningen, Holtan og Borre ungdomsskoler er ordinære ungdomsskoler. I tillegg har vi den interkommunale ungdomsskolen Bakkeåsen. Denne er tilpasset elever med sosiale og emosjonelle vansker.  

Videre stenging av skoler i Horten

Regjeringen har besluttet at alle skoler fortsatt skal være stengt til over påske for å stoppe spredningen av koronaviruset. Ny informasjon er varslet 8.april. Årets eksamen for 10.klasse er avlyst. 

Elevene har rett til å få opplæring, og Hortenskolen legger til rette for dette på PC og Ipad. Teams er skolens og elevenes felles plattform. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruk av chat i Teams. Denne er sendt ut fra skolene. I Teams foregår all kommunikasjon mellom elev og lærer. Skooler benyttes til informasjon til foresatte. Alle foresatte må benytte Skooler, enten som app eller nettportalen. Se eget menypunkt for mer informasjon om Skooler.

Barn under 12 år som har to foresatte i samfunnskritiske funksjoner (for eksempel helsepersonell og ansatte innen transportsektoren, se fullstendig 15-punkts liste på helsedirektoratet.no), får tilbud om undervisning på sin skole. Vi ber om at de elevene som er omfattet av dette, kontakter skolen.

Det samme gjelder alle elever i grunnskolen med særskilte omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når skolen er stengt. Rektor har løpende dialog med foresatte til disse elevene.

Tiltakene er iverksatt for å stoppe spredningen. Vi oppfordrer derfor foresatte til varsomhet når det gjelder å samle flere barn og ungdom på samme sted både i skoletiden og på fritiden.

 

 

På Orerønningen og Borre er det kommunale avdelinger for ungdomsskoleelever med behov for et helhetlig spesialpedagogisk skoletilbud.

Holtan ungdomsskole har et kommunalt innføringstilbud for utenlandske elever som trenger intensiv norskopplæring. Denne klassen har navnet Velkomstklassen.

Bakkeåsen skole er en interkommunal ungdomsskole. Skolen ligger i Åsgårdstrand, og de samarbeidende kommunene er; Tønsberg, Sandefjord og Horten, hvor Horten er vertskommune.

 

Skolekretser

Horten kommune har skolekretsgrenser. Det er elevens folkeregistrerte adresse som avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved. Det er ikke fritt skolevalg i Horten kommune. Kart med skolekretsgrenser finner du på denne siden. Dersom man flytter ut av skolekretsen, vil dette medføre at eleven bytter skole. Foreldrene kan søke skolen om å fullføre skoleåret før eleven bytter skole.

Dersom du ønsker skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, må du sende søknad til rektor ved den skolen der du ønsker plass. Hvis søknaden gjelder en elev som skal begynne i 8.klasse, kan du sende søknad etter at eleven har mottatt brev fra ungdomsskolen om tildelt skoleplass. Dette brevet sendes ut tidlig i januar det året eleven begynner på ungdomsskolen. Alle søknader om skoleplass på annen skole enn nærskolen må begrunnes. Informasjon om søknadsprosessen får du i brevet. Disse søknadene sendes skoleadministrasjonen i Horten kommune (se brev for mer informasjon).  

Borre ungdomsskole:
Denne skolen ivaretar hovedsakelig elever som er bosatt i Horten syd, Skoppum og Åsgårdstrand:

 • Elevene på Åsgården skole og Lysheim skole hører til Borre skolekrets.
 • Elevene på Granly skole fordeles på Borre og Holtan ungdomsskoler. De som har bosted syd for Peders gata, bort Halvdan Svartes gate og ned St. Halvards vei til Strandveien tilhører Borre skolekrets.

 

Holtan ungdomsskole:
Denne skolen ivaretar hovedsakelig elevene fra Horten sentrum og Holtandalen:

 • Elevene på Granly skole fordeles på Borre og Holtan ungdomsskoler (se over). De som har bosted nord for grensen tilhører Holtan skolekrets.
 • Elevene på Sentrum skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler. Grensen går midt i Apotekergata, Vestre Braarudgate, Nedre Bjerggate, Wisbechs gate, Åsen terrasse og Røreåsveien. De som har bosted syd for grensen tilhører Holtan skolekrets.
 • Elevene på Nordskogen skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler. Grensen går midt i Bjørnestien. De som har bosted syd for grensen tilhører Holtan skolekrets.

 

Orerønningen ungdomsskole:

Denne skolen ivaretar hovedsakelig elevene fra Horten nord og Nykirke:

 • Elevene på Fagerheim og Lillås hører til Orerønningen skolekrets.
 • Elevene på Nordskogen skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler (se over). De som har bosted nord for grensen tilhører Orerønningen skolekrets.
 • Elevene på Sentrum skole fordeles på Holtan og Orerønningen ungdomsskoler (se over). De som har bosted nord for grensen, inkludert Karljohansvern, tilhører Orerønningen skolekrets.

 

Se også oversiktene under:

 

Skooler

Alle foresatte i Hortenskolen må bruke Skooler. Enten som app eller nettportal.

På læringsplattformen Skooler finner foresatte informasjon fra skolen og lærerne. Blant annet har Skooler en oversikt over elevers fravær. Her kan du også motta og sende meldinger til skolen. Arbeidsplaner ligger i Skooler.

Skooler-appen (Skooler Foresatt) kan lastes ned gratis på mobiltelefon fra App-store eller Google Play butikk. Foresatte kan også benytte Skoolers nettportal. Pålogging til Skooler skjer ved hjelp av MinID.

I dette dokumentet finner du en trinn for trinn forklaring i hvordan du kommer i gang med Skooler:

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284