Borre ungdomsskole

Klikk for stort bilde

 

 

 

28.05.2021:

Informasjon om tiltaksnivå frem til sommerferien for Hortenskole (PDF, 626 kB)n

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2021:

Fra og med uke 16 vil skolen ha undervisning på gult nivå. Dette medfører noen lettelser: Gult nivå skoler og barnehager. (PDF, 199 kB)

 

14.04.2021:

Klikk for stort bilde Dette er et foreldremøte for alle som har ungdommer i Horten. Temaet er psykisk helse, rus og hvilke tilbud Horten kommune har for ungdom. Les mer her: foreldremøte skriv (PDF, 236 kB)

 

26.03.2021: 

Informasjon om organisering av skoledagen etter påskeferien:

Fra Horten kommune: Organisering etter påskeferie (PDF, 201 kB)

I uke 14 vil Borre ha en kombinasjon av digital hjemmeundervisning og uteskole. Tirsdag 6. april blir digital for alle elever og da går det også ut informasjon om hvilken dag elevene skal møte læreren sin ute, og hva innholdet og omfanget av utedagen blir. Fra og med 12. april vi vi følge den nye smitteveilederen fra UDIR.

Her finner du informasjon om viktige chat-tjenester, telefonnummer og offentlige tilbud som kommunen har i påskedagene: Informasjon om chat-tjenester m.m. (PDF, 185 kB)

 

14.03.21: Digital hjemmeskole frem til påske

Utdrag av kommunelegens tiltak. Les hele her:

I løpet av den siste tiden har vi opplevd et økt smittenivå blant barn og unge i Horten.

For å få bedre kontroll over situasjonen har kommuneoverlegen besluttet ytterligere innstramminger i skolen.

I tillegg har vi noen anbefalinger knyttet til fritidsaktiviteter.

Tiltak og anbefalinger vil gjelde fra uke 11 til uke 13, altså fram til påskeferien.

DETTE ER TILTAKENE FOR UNGDOMSSKOLEN

· Vi praktiserer digital hjemmeundervisning fram til påskeferien

· Barn med spesielle behov vil bli ivaretatt på skolen.

 

Vedtak om skjerpet kohortinndeling i skolen

Fredag 12.03.2021 fattet kommuneoverlege Niels Kirkhus et vedtak om skjerpet kohortinndeling i grunnskolen. Vedtaket gjelder for perioden 15.03.2021 til og med 26.03.2021. Skjerpingen er gjort for å begrense antall nærkontakter som en forebygging av at elever og ansatte må i karantene. 

 Vedtak om skjerpet kohortinndeling i grunnskolen (PDF, 167 kB)

Skolen trenger tid til å planlegge denne omorganiseringen. Det vil derfor være digital hjemmeskole for alle elever mandag 15.03.2021. Undervisningen følger elevenes vanlige timeplan og begynner klokken 8.30. Skolen vil sende ut mer informasjon i løpet av mandag 15.03.2021.

 

Trygg skolehverdag for alle

For at skolehverdagen fortsatt skal være trygg for elever og ansatte, er det viktig at vi alle husker de smittevernsreglene som er utarbeidet av myndighetene. På skolen vil elevene fortsette å få god opplæring i smittevern. Skolene vil være organisert i henhold til anbefalinger i veilederen. Det er viktig at foresatte og skolen samarbeider godt for å ivareta smittevernet:

 • Syke personer skal ikke være på skolen
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personer (holde avstand til hverandre)
 • Elevene vasker hendene før de går på skolen
 • Mobiltelefoner er en stor smittekilde. Den kan gjerne ligge hjemme
 • Ta med matpakke. Elevene kan ikke gå på butikken i skoletiden. Kantiner er stengt.
 • Elevens PC og øvrig utstyr er personlig og skal ikke benyttes av andre.
 • PC og lader tas med på skolen. Skolen vil sørge for at elever rengjør PCen sin.
 • Elever oppfordres til å gå eller sykle til skolen! Unngå bruk av kollektivtrafikk eller skoleskyss så sant det er mulig.

 

 

 

 

 

Smittesikker skolebuss 23.11.2020 (PDF, 204 kB)

informasjon-til-foreldre-om-skolehverdagen, høsten 2020 (PDF, 157 kB)

vi tar vare på hverandre på Borre (PDF, 301 kB)

Om skolen:

Skolen er en 4-delt parallell med elever fra skolekretsene til Åsgården (Åsgårdstrand), Lysheim (Skoppum) og Granly (Kirkebakken, Steinsnes, Rørestrand). Elevtallet for 2019/2020 er i underkant av 300 elever.

Skolen har fokus på trygt og inkluderende læringsmiljø, vurdering for læring og forberedelse av nye læreplaner. Vi er opptatt av god klasseledelse og at elevene skal ha tilhørighet til og trives på Borre ungdomsskole. 

 

 

Fravær:

For å sende informasjon (ved sykdom eller annet) via Skooler til kontaktlærer, er det viktig at du gjør følgende:

Gå inn i Skoolers Foresatte app

1. Gå inn i appen og velg fanen Meldinger nederst i bildet

2. Velg Chat og trykk på kontaktlærers navn i innboksen. Du har samme innboks for alle barna du har i Hortenskolen. Du trenger derfor ikke å velge riktig elev når du sender melding.

3. Skrivefeltet dukker opp nederst i skjermbildet når du velger kontaktlærers navn.

Kontakt

Borre ungdomsskole Ynglingeveien 13, 3184 Borre
Tlf: 33 08 60 10
Arnhild Arvesen
Saksbehandler
Tlf: 33 08 60 10
Cecilie H. Erikstein
Undervisningsinspektør
Tlf: 33 08 60 14
Heidi A. Walvik
Rektor
Tlf: 33 08 60 11
Mob: 932 11 143
Vivian Tafjord
Helsesykepleier
Mob: 40911787

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284