Vil din bedrift bidra til at ungdom tar gode utdanningsvalg?

Nå har du mulighet til å la ungdom bli kjent med det lokale næringslivet og bidra til deres utdanningsvalg. I uke 20, 21 og 24 i 2024 skal niende trinn fra ungdomsskolene i Horten ut i arbeidsuke.

Meld din interesse her

Hvorfor er arbeidsuka viktig for din bedrift?

For mange unge er dette deres første møte med arbeidslivet. Samtidig er dette en anledning til å gjøre seg bedre kjent med et yrke de er nysgjerrige på. For bedriften din kan dette være en god anledning til å bidra til at unge tar gode utdanningsvalg. Kanskje du finner nye ekstrahjelper som kan bidra til bedriften din. Du kan se på det som at du nå har mulighet til å rekruttere morgendagens helter – hvem skal lede selskapet i fremtiden og hva slags kompetanse trenger man for å lykkes fremover.

Ved at din bedrift melder interesse får vi mulighet til å åpne enda flere dører for fremtidens arbeidstakere. Bedriften din får tett oppfølging av koordinator i Horten kommune, og koordinator vil samarbeide med rådgiverne på ungdomsskolene ved å fordele bedriftene på de ulike skolene etter de ukene du har sagt passer. Elevene vil selv sende en direkte forespørsel til bedriften din om å få tilbringe arbeidsuken hos dere. På denne måten får man koblet ungdom og dere som bedrift sammen på en god måte.

Hva vil dette egentlig kreve av meg som bedrift, tenker du kanskje?

 1. Det første dere bør gjøre er å finne en dedikert kontaktperson, slik at alle henvendelsene går til en og samme person. 
 2. Deretter registrerer du bedriften din her (lenke til skjema i Forms).
  I skjemaet vil du få noen enkle spørsmål som vil gjøre det enklere å koble riktige elever opp mot dere som bedrift. Noe som er viktig å tenke på er at det er viktig at eleven(e) følger det daglige arbeidet i bedriften gjennom å få reelle arbeidsoppgaver, og at det er lurt å ha en god plan for uka.

Første dagen vil eleven møte til avtalt tidspunkt, der dere sammen går igjennom oppgavene og avklarer forventninger til uka for begge parter. I løpet av uka vil en lærer komme på besøk for å følge opp hvordan det går for både eleven og bedriften. Det er også lurt å planlegge for en evalueringssamtale på fredagen, slik at begge parter kan reflektere over erfaringer. I etterkant av arbeidsuka skal eleven holde en presentasjon om erfaringene og yrket. Her kan de ta inn erfaringer fra evalueringssamtalen.

Hvorfor har elevene arbeidsuke?

Arbeidsuka er en del av faget «utdanningsvalg» som er sentralt for å bidra til at elevene er i stand til å ta gode utdannings- og yrkesvalg. Faget skal bidra til at elevene utvikler en trygg identitet og til at de skal kunne ta valg ut fra egne interesser og forutsetninger. Gjennom arbeidet med faget skal elevene skaffe seg kunnskap om muligheter og krav i utdanningssystemet og i arbeidslivet. Faget skal bidra til at elevene utvikler kompetanse i å håndtere overganger, bidra til deltakelse og skape forståelse for sammenhenger mellom utdanning og jobbmuligheter.  

NB! Eleven skal ikke motta lønn for arbeidet og forsikring er dekket av skolen.  

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284