Orerønningen ungdomsskole


Klikk for stort bilde  

Orerønningen ungdomsskole ligger flott plassert i Evjeåsen nord i Horten, med nydelig utsikt mot Karljohansvern og Indre havn. 

Besøksadresse: Evjeveien 16, 3189 Horten

 

Velkommen til skolestart på Orerønningen!

Skolen starter for alle elever, mandag 17. august, kl. 08.30.

8. trinn blir tatt imot av sine kontaktlærere i skolegården.

9. og 10. trinn går rett til sine respektive klasserom. Oversikt vil henge ved inngangene.

 

Korona

Skolene starter opp på nivå gul. Dette betyr at hver klasse er en kohort eller en gruppe

 

Klikk for stort bildeSlik ser trafikklysmodellen ut
  Les mer på sidene til UDIR 

Ungdomsskole:

1) Ingen syke skal møte på skolen, og bli hjemme til du har god allmenntilstand

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)

– Hele skoleklasser kan være sammen

– Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

– Unngå trengsel og store samlinger

– Holde avstand i friminutt

-Det vil fortsatt ikke være kantine eller adgang til å gå på butikken.

- Bøker og utstyr må bæres frem om tilbake hver dag.

 

 

 

Klikk for stort bilde

Informasjon om Orerønningen ungdomsskole

Orerønningen ungdomsskole har et elevtall på omkring 260 elever. Skolen har 3 eller 4 klasser på hvert trinn avhengig av kullenes størrelse. Elevene på Orerønningen kommer i all hovedsak fra barneskolene Fagerheim, Nordskogen og Lillås.

Vi har fokus på trygt og inkluderende skolemijø.

Orerønningen stod ferdig i 1974. I løpet av perioden 2002 til 2004 ble skolen pusset opp og bygget ut for å kunne møte dagens krav og en økende elevmasse.  


Skolen fikk ny kontoravdeling med personalrom og arbeidsplasser for lærerne, pluss ny avdeling for de praktiske fagene kunst & håndverk og heimkunnskap. 

Orerønningen har en avdeling F som gir et helhetlig spesialpedagogisk tilbud til elever fra hele kommunen. 

 

Kontakt

Orerønningen ungdomsskole
Evjeveien 16, 3189 Horten
Tlf: 33086960
Linda Jensen
Rektor
Tlf: 41429804

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284