Holtan ungdomsskole

Holtan ungdomsskole - Klikk for stort bilde

Horten kommune tilbyr vaksine til elever i ungdomsskolen

  

Regjeringen har besluttet at 12-15 åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefaler. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose.

 

Koronavaksinen som tilbys er godkjent for barn fra 12 år og oppover. Vaksinasjon skal derfor tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.   

NÅR FÅR 12-15 ÅRINGER VAKSINE I HORTEN?

Vi kommer til å vaksinere fortløpende når 16-17 åringer er ferdig.

Vi ber foreldre med barn i aldersgruppen om å registrere seg i vaksinekøen (klikk på lenken under). Dersom barnet fyller tolv år på et senere tidspunkt, kan du fortsatt registrere nå. Barnet blir da innkalt etter fylte 12 år.

Koronavaksinasjon forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Husk derfor å fylle ut samtykkeskjema (lenken under) og ta det med ferdig undertegnet når barnet skal vaksineres. 

Registrer barnet ditt i vaksinekø (krever Bank-ID)

Samtykkeskjema for vaksinasjon av barn og unge

 

 

 

Velkommen til nytt skoleår 

SKOLESTART 2021

Skolestart er onsdag 18. august klokken 8.30 for alle elever.

9. og 10. klasse møter i klasserommet sitt. 

8. trinn møter lærerne sine i skolegården. 

Vi starter skoleåret på grønt nivå, se udir.  Dette innebærer at:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Vanlig organisering av klasser og skolehverdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 19.4.21 er skolen tilbake på gult nivå.

Fra mandag 19.4 går skolen over på gult nivå i forhold til trafikklysmodellen. Det betyr vanlig oppmøte for alle elever. Gult nivå i skoler (PDF, 209 kB)

 

 

14.04.2021:

Klikk for stort bilde Dette er et foreldremøte for alle som har ungdommer i Horten. Temaet er psykisk helse, rus og hvilke tilbud Horten kommune har for ungdom. Les mer her: foreldremøte skriv (PDF, 236 kB) Her finner du opptak av møtet: https://horten.kommunetv.no/archive/156

 

 

 

 

 

26.03.2021: 

Informasjon om organisering av skoledagen etter påskeferien:

Fra Horten kommune: Organisering etter påskeferie (PDF, 201 kB)

I uke 14 vil Holtan uskole ha en kombinasjon av digital hjemmeundervisning og uteskole. Tirsdag 6. april blir det digital hjemmeundervisning for alle elever. Det vil da bli sendt ut informasjon om når elevene skal møte læreren sin ute, og hva innholdet og omfanget av utedagen blir. Fra og med 12. april vi vi følge den nye smitteveilederen fra UDIR.

Her finner du informasjon om viktige chat-tjenester, telefonnummer og offentlige tilbud som kommunen har i påskedagene: Informasjon om chat-tjenester m.m. (PDF, 185 kB)

 

 

 

 

 

Digital hjemmeskole frem til påske

 

I løpet av den siste tiden har vi opplevd et økt smittenivå blant barn og unge i Horten. For å få bedre kontroll over situasjonen har kommuneoverlegen besluttet ytterligere innstramminger i skolen. I tillegg har vi noen anbefalinger knyttet til fritidsaktiviteter. 

 

Tiltak og anbefalinger vil gjelde fra uke 11 til uke 13, altså fram til påskeferien. 

DETTE ER TILTAKENE

SKOLE, 5.-10. TRINN 

 • Vi praktiserer digital hjemmeundervisning fram til påskeferien
 • Barn med spesielle behov vil bli ivaretatt på skolen

HORTEN VOKSENOPPLÆRING

 • Vi praktiserer digital hjemmeundervisning fram til påskeferien

FRITIDSAKTIVITETER, ALLE

Slik smittesituasjonen ser ut i dag anbefaler vi at fritidsaktiviteter settes på pause til og med søndag 21. mars. 

Vi oppfordrer samtidig at alle forholder seg til færre og faste nærkontakter og unngå å møtes hjemme. Skal du møtes, gå heller en tur ute, med god avstand. 

SISTE ORD 

Til slutt vil kommuneoverlegen komme med følgende budskap:

Covid-19 gir ofte lette symptomer. Vi ser at noen går lengre enn ønsket med symptomer før de tester seg. Vi vet det kan være vanskelig å avgjøre når det er riktig å teste seg, samtidig er det lett å være etterpåklok.

Vi ber om at alle tester seg så raskt som mulig, så snart de får mistanke om symptomer som kan vise seg å være covid-19.

I tillegg ber vi alle om å overholde karantenereglene innad i husstanden. Har du barn i karantene, må færrest mulig ha kontakt med barnet. Bruk munnbind og husk håndhygiene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTAK OM SKJERPET KOHORTINNDELING I SKOLEN

 

 

Fredag 12.03.2021 fattet kommuneoverlege Niels Kirkhus et vedtak om skjerpet kohortinndeling i grunnskolen. Vedtaket gjelder for perioden 15.03.2021 til og med 26.03.2021. Skjerpingen er gjort for å begrense antall nærkontakter som en forebygging av at elever og ansatte må i karantene.

Vedtak om skjerpet kohortinndeling i grunnskolen (PDF, 167 kB)

Dette gjelder for elever på 9. og 10. trinn:

Holtan ungdomsskole har i samråd med skolesjefen besluttet at det vil bli digital hjemmeundervisning i uke 11 på 9.- og 10.trinn. Beslutningen er tatt på bakgrunn av at skolen har 15 ansatte i karantene neste uke. Elevene vil følge sin vanlige timeplan, og undervisningen vil bli gitt over Teams. Elevene vil ha noe uteskole i løpet av uken. Kontaktlærer vil informere sin klasse om når det blir uteskole.

Dette gjelder for elever på 8. trinn:

Holtan ungdomsskole har i samråd med skolesjefen besluttet at det i uke 11 vil bli en kombinasjon av digital hjemmeundervisning og fysisk oppmøte på skolen for elever på 8.trinn. Beslutningen er tatt på bakgrunn av at skolen har 15 ansatte i karantene neste uke. Klassens kontaktlærere vil informere elever og foresatte om når de skal være på skolen og når de skal ha digital hjemmeundervisning over Teams.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsatt gult nivå på skolen.

Skolene i Horten fortsetter på gult nivå etter trafikklysmodellen, det betyr at vi fortsetter med føringene gitt fra sentrale myndigheter. 

Hva betyr gult nivå?

 

 • På Holtan ungdomsskole har elevene friminutt i klasserommet, de får pauser ute med lærer i løpet av skoledagen, ekstra tiltak
 • På gult nivå er det skole hver dag, men med begrensninger knyttet til store ansamlinger.
 • Friminuttene må derfor gjennomføres annerledes. se første pkt.
 • Pedagogisk uteskole benyttes for å redusere antall elever i skolebygget og skolegården.
 • Hyppig håndvask og god hygiene er fremdeles de viktigste tiltakene for å begrense smitte.
 • Elever i samme klasse kan være sammen som normalt.

 

Trygg skolehverdag for alle

For at skolehverdagen fortsatt skal være trygg for elever og ansatte, er det viktig at vi alle husker de smittevernsreglene som er utarbeidet av myndighetene. På skolen vil elevene fortsette å få god opplæring i smittevern. Skolene vil være organisert i henhold til anbefalinger i veilederen. Det er viktig at foresatte og skolen samarbeider godt for å ivareta smittevernet:

 • Syke personer skal ikke være på skolen
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personer (holde avstand til hverandre)
 • Elevene vasker hendene før de går på skolen
 • Mobiltelefoner er en stor smittekilde og benyttes ikke skoletiden. Den kan gjerne ligge hjemme
 • Ta med matpakke. Elevene kan ikke gå på butikken i skoletiden. Kantiner er stengt.
 • Elevens PC og øvrig utstyr er personlig og skal ikke benyttes av andre.
 • PC og lader tas med på skolen. Skolen vil sørge for at elever rengjør PCen sin.
 • Elever oppfordres til å gå eller sykle til skolen! Unngå bruk av kollektivtrafikk eller skoleskyss så sant det er mulig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Holtan ungdomsskole går over til gult nivå mandag 25.01.21

 

 

Velkommen tilbake til skolen

På pressekonferansen mandag 18. januar videreførte Regjeringen i hovedsak de smitteverntiltakene vi fikk de første dagene av 2021. Det blir likevel noen endringer, i hovedsak lettelser for barn og unge. En av disse endringene er at ungdomskolene er tilbake på gult nivå. Elevene skal med andre ord tilbake til skolehverdagen slik vi husker den fra i høst

Hortenskolen

Med virkning mandag 25. januar møter elever og ansatte til vanlig undervisning på skolen. Voksenopplæringen er omfattet av samme retningslinjer. Elevene vil få egen informasjon om dette.

Barnehager og barneskolene i Horten har til nå vært på gult nivå, og de nye tiltakene medfører med andre ord ingen endringer for elever og ansatte.

Tiltaket er gjort i samråd med kommuneoverlege Niels Kirkhus.

Regjeringen varsler at på generelt grunnlag at skolene må være forberedt på å skifte mellom gult og rødt nivå i tiden som kommer.

 

Vi gleder oss til å se dere igjen på mandag!

 

 

 

Fra mandag 25.01 vil vi ha gult nivå i trafikklysmodellen. Det vil si at alle elever møter på skolen fra kl. 0830. Av smittevernhensyn er det fortsatt ikke anledning til å gå i butikken for elevene, vi ønsker heller ikke at elevene besøker butikken rett etter skoletid. Det har tidligere vært stor trengsel ved inngangen av elever ved skolen.

 

 

 

 

 

Hei elever og foresatte

Selv om vi er på rødt nivå vil helsesykepleier, miljøterapeut og sosiallærer være tilgjengelige for foresatte og elever.

Dere kan kontakte oss på telefon hvis dere ikke finner oss på kontorene:

Sosiallærer Lilian Martinez tlf: 92036268

Miljøterapeut Anja Birkeland tlf: 90239801

Helsesykepleier Anne Solveig Pettersen tlf:  97550260

 

 

 

 

 

Oversikt over når trinnene skal møte på skolen:

 

10. trinn har hjemmeskole på mandag, møter på skolen resten av uken.

9.trinn har hjemmeskole tirsdag og onsdag, møter på skolen mandag, torsdag og fredag.

8.trinn har hjemmeskole torsdag og fredag, møter på skolen mandag, tirsdag og onsdag.

 

 

 

Skolene er på Rødt Nivå

På regjeringens pressekonferanse søndag 3. januar ble det besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå i de neste to ukene. Dette for å lette på det økende smittepresset som har vært i julen.

 

Hortenskolen

I samråd med kommuneoverlege Niels Kirkhus er kommunens ungdomskoler, med virkning mandag 4. januar, nå satt på rødt nivå. Dette betyr at elever, lærere og foresatte vil gå tilbake til den samme skolehverdagen som i mai 2020. Tiltaket gjelder foreløpig fram til mandag 18. januar.

Voksenopplæringen er omfattet av samme retningslinjer. Elevene vil få egen informasjon om dette.

Barnehager og barneskolene i Horten er foreløpig unntatt fra de nye restriksjonene. Regjeringen varsler at på generelt grunnlag at skolene må være forberedt på å skifte mellom gult og rødt nivå på kort varsel i tiden fremover.

Dersom vi alle er flinke til å holde smittetrykket nede i tiden som kommer, kan vi håpe at Hortensskolen snart er tilbake til hverdagen vi husker fra i høst.

 

Hva med skolestart, mandag 4. januar?

Som de andre er også Hortensskolen klar over at de nye restriksjonene kom brått på. Men dette har vi gjort før. Dette har vi klart å løse. Og vi skal løse det nå også.

Alle ungdomskolene i Horten begynner undervisningen digitalt  klokken 10.00 mandag 4. januar. Har du PCen din på skolen, må du hente den før dette tidspunktet. 8 trinn fra kl 0830, 9.trinn kl 0900 og 10.trinn kl 0930. Du blir møtt av ansatte på skolen.

Læreren din vil informere nærmere hvordan de neste to ukene med undervisning blir. 

Vi skal som sist legge til rette så godt vi kan for de foresatte i samfunnskritiske funksjoner.

 

Hva betyr Rødt nivå?

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

 

 

 

 

 

 

Velkommen til skolestart 2020

Første skoledag er mandag 17. august. Slik smittesituasjonen i Norge er nå, vil vi fortsette å ha økt fokus på renhold, hygiene, og begrense antall kontaktpunkter pr elev og voksen.

Oppmøte mandag 17.08.2020

Dørene på skolen åpner klokken 8.15. Elevene i 9. og 10. klasse går direkte til klasserommet sitt når de kommer til skolen. Klassene har de samme rommene som forrige skoleår. Lærerne vil ta i mot elevene i klasserommet.

8. klasse møter ute, og blir hentet av sine kontaktlærere klokken 8.30. Elevene møter på samme sted som på besøksdagen. 

Det vil fortsatt ikke være anledning til å gå på butikken i skoletiden, så det er viktig at alle husker matpakke og drikke fra første dag.

Velkommen til nytt skoleår. Vi gleder oss til å møte gamle og nye elever.

Hilsen rektor Jon Eriksen

 

Fremdeles gjelder følgende smitteverntiltak:

Ungdomsskole:

1) Ingen syke skal møte på skolen, og bli hjemme til du har god allmenntilstand

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)

– Hele skoleklasser kan være sammen

– Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

– Unngå trengsel og store samlinger

– Holde avstand i friminutt

- Elever  må fortsatt ta med mat og drikke da butikken fortsatt er stengt.

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon fra Horten kommune omkring skolesituasjonen fra 2.juni.

 

På grunn av lite smittespredning har regjeringen endret smittevernreglene for skolene. Det betyr at Hortenskolen avslutter ordningen med hjemmeskole fra og med tirsdag 2. juni. Alle elever vil få et skoletilbud i form av undervisning på skolen eller uteskole, hver dag.

Smittevernreglene åpner for at hele klasser nå kan være sammen igjen. Dette gir skolene mulighet til å ta imot alle elevene hver dag. Innad i en klasse er 1-metersreglen opphevet. Store ansamlinger skal unngås og vi bør fremdeles unngå fysisk kontakt og redusere antall mennesker man har kontakt med. Skolene vil derfor omorganisere noe på timeplanen slik at ikke alle elever har friminutt samtidig.

Uteskole med pedagogisk innhold vil benyttes for å redusere kontakten mellom ulike klasser.

 

Fremdeles gjelder følgende smitteverntiltak:

Ungdomsskole:

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)

– Hele skoleklasser kan være sammen

– Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

– Unngå trengsel og store samlinger

– Holde avstand i friminutt

- Elever  må fortsatt ta med mat og drikke da butikken fortsatt er stengt.

 

Vi gleder oss til å se alle elevene våre igjen - hver dag.

Med ønske om en god pinsehelg.

 

Hilsen

Jon Eriksen rektor

 

Følg linken til nivådeling av smittevern:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#gult-niva

Informasjonsskriv til foresatte 8. trinn (DOCX, 70 kB)

 

Informasjon om korona på flere språk
 
 
Retningslinjer for bruk av chat og videomøte i Microsoft Teams

  

Tips og råd for å ivareta elevers sosiale kontakt

For å ivareta barn og unges behov for sosial kontakt, kan man ha 1-2 faste venner og holde seg til disse i denne perioden. 

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

 • Det er bedre å møtes utendørs enn innendørs.
 • Møteplasser med mange mennesker samtidig bør unngås.
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.
 • Barn og ungdom med luftveissymtomer holdes hjemme til man har god allmenntilstand
   

Det er fare for at noen barn kan bli stående uten lekekamerater i denne perioden. Foreldre kan hjelpe til med å passe på at barna holder kontakt med hverandre på andre måter, gjennom telefon, videosamtaler og lignende.

Kontakt med helsesykepleier

De fleste av helsesykepleierne er for tiden omdisponert til Legevakten og er derfor ikke like tilgjengelig på telefon. Vi ønsker likevel å være så tilgjengelig som mulig. Barn, unge og foresatte oppfordres til å ta kontakt med Anne Solveig T. Pettersen via SMS/Mail, så ringer vi tilbake til de som ønsker det.

Helsesykepleier Anne S. T. Pettersen ved Holtan ungdomsskole kan nås via SMS på  975 50 260 via SMS eller MAIL Anne.Pettersen@horten.kommune.no

Barn og familie har opprettet en egen bekymringstelefon for barn, ungdom og foresatte som er bemannet hverdager klokka 10:00 – 16:00 av

Psykolog Jorid Stamnes 975 50 479, Psykiatrisk sykepleier Steinar Hamlet Nielsen 975 50 267 

Sentralbordet på Helsestasjonens er bemannet fra klokka 09:00 – 15:00 Tlf: 33 08 57 01

Trenger du som foreldre eller foresatt råd og veiledning om korona.

https://www.horten.kommune.no/nyheter/siste-nytt-om-korona/17-mars-trenger-du-som-forelder-eller-foresatt-rad-og-veiledning-om-korona.45043.aspx

 

Til foresatte i Hortenskolen

Regjeringen har besluttet at alle skoler stenges midlertidig f.o.m fredag 13. mars til 26. mars 2020 for å stoppe spredningen av koronaviruset. Perioden kan bli forlenget. Elevene har rett til å få opplæring, og skolen vil legge til rette for dette på PC og Ipad. Teams blir skolens og elevenes felles plattform. Her foregår all kommunikasjon mellom elev og lærer. Skooler benyttes til informasjon til foresatte.

 

Det er forventet at elevene følger undervisning på Teams og jobber med skolearbeid i skoletiden. Elever som mangler nødvendig skolemateriell hjemme, må hente dette på skolen fredag 13.mars.

Tiltakene er iverksatt for å stoppe spredningen. Vi oppfordrer derfor foresatte til varsomhet når det gjelder å samle flere barn og ungdom på samme sted både i skoletiden og på fritiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holtan er den første ungdomsskolen som ble bygget i Horten kommune. Innvielsen var 24. april 1970. Skolen er i de senere år pusset opp og fremstår nå som et moderne skolebygg.

Skolen er en sentrumsskole med fem klasser på hvert trinn. Totalt er vi ca. 400 elever og 60 personer i personalet. Vi har velkomstklasse for elever som nylig har kommet til Norge og som trenger intensiv norskopplæring.

Ledelsen består av rektor og to undervisningsinspektører. Skolen har en saksbehandler som tar i mot henvendelser fra klokken 08.00 til 15.00 hver dag.

Skolen får i hovedsak elever fra tre barneskoler - Sentrum, Nordskogen og Granly.

Skolen er lokalisert i Holtandalen med adresse:
Grønligaten 23, 3188 Horten, tlf: 33 08 61 00.

Holtan ungdomsskole er opptatt av inkludering og læring.

Vår visjon er:

«På Holtan skal alle oppleve mestring og trygghet gjennom læring»

Vi vil ha tilhørighet, kunnskap og glede for alle på Holtan.
 

Hortenskolen bruker Skooler
Hortenskolen benytter Skooler til å kommunisere med hjemmet. Foresatte melder fravær og andre meldinger til kontaktlærer gjennom Skooler. Skolen registrerer elevenes fravær, publiserer arbeidsplaner og sender ut meldinger og informasjon til foresatte gjennom Skooler.  


For å bruke Skooler må du laste ned appen Foresatt på din smarttelefon. Du finner Foresatt i
AppStore eller GooglePlay. Se vedlagt trinn for trinn-forklaring.

I appen finner du fanen Meldinger. Her finnes to funksjoner:
Meldinger – her mottar du beskjeder fra skolen. Du kan ikke svare på meldingen.
Chat – her kan du sende meldinger til læreren om for eksempel fravær eller annen
informasjon. Læreren vil sjekke sin innboks hver morgen. Du må alltid velge kontaktlærer
som mottaker.

Å skrive meldinger i Skoolers Foresatte app

1. Gå inn i appen og velg fanen Meldinger nederst i bildet

2. Velg Chat og trykk på kontaktlærers navn i innboksen. Du har samme innboks for alle barna du har i Hortenskolen. Du trenger derfor ikke å velge riktig elev når du sender melding.

3. Skrivefeltet dukker opp nederst i skjermbildet når du velger kontaktlærers navn.


Hvis du ikke har Smart-telefon, kan du bruke Skooler sin foreldreportal på Internett.
Skriv: foresatt.hortenskolen.no i adressefeltet i nettleseren og logg på med ID-porten.


Meldinger og informasjon fra skolen gis i all hovedsak gjennom Skooler. Det er derfor viktig at du tar i bruk Skooler.
Skolen anbefaler at du forsikrer deg om at varslinger fra Skooler-appen er skrudd på. Dette
finner du under Innstillinger (tannhjul øverst til høyre). Spørsmål vedrørende Skooler kan rettes til skolen.
 

Kontakt

Jon Eriksen
Rektor
Tlf: 33 08 61 04
Mob: 92 65 27 39
Birgitte Johnsen Saksbehandler
Saksbehandler
Tlf: 33 08 61 00
Mob: 92 84 05 63
Andreas Sørby
Undervisningsinspektør
Tlf: 971 87 257
Holtan ungdomsskole
Grønligata 23, 3188 Horten
Anne Solveig T. Pettersen
Helsesykepleier
Tlf: 97550260

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284