Holtan ungdomsskole

Holtan ungdomsskole - Klikk for stort bilde

ÅPNING AV HOLTAN UNGDOMSSKOLE

Vi har gleden av å ønske alle våre elever velkomne tilbake til skolen i uke 20. Trinnene begynner på ulike dager eller har ulikt oppmøtested. I uke 20 og 21 vil det være et trinn og 2 og 3 klasser fra annet trinn på skolen av gangen.

Vi vil gjøre alt for å følge UDIRs  "Veileder for smittevern", slik at det er trygt for alle å komme tilbake til skolen.  Siden redusert kontakthyppighet er et viktig forebyggende tiltak, vil undervisningstilbudet bestå av en blanding mellom hjemmeskole, uteskole og tilstedeværelse på Holtan ungdomsskole. 

 

Plan for uke 20:

 

Mandag 11.05: 10. trinn møter på skolen etter følgende oppsett:

10 E kl 09.30, 10 D kl 09.50, 10 C kl 10.10, 10B kl 10.30 og 10 A kl 11.00

8 og 9 . trinn har hjemmeskole mandag.

Tirsdag 12.05: 9. trinn og 8 D og 8 E møter på skolen (info om oppmøte sendes ut mandag 11.5) 8A, 8B og 8C har uteskole.

Onsdag 13.05: 10. trinn møter på skolen, 9 trinn har uteskole og 8 trinn har hjemmeskole.

Torsdag 14.05: 9. trinn møter på skolen sammen med 8 D og 8 E, 10 trinn og     8 A, 8 B og 8 C har hjemmeskole.

Fredag 15.05: 10. trinn og 8 A, 8 B og 8C møter på skolen. 9. trinn og 8 D og 8E har hjemmeskole.

 

 

 

Vi minner om at det fortsatt er viktige å følge hygieneråd og avstandsbestemmelsene fra nasjonale  myndigheter. Dersom du som forelder og foresatt gir god veiledning til ditt barn om dette vil det hjelpe med å hindre smitte.

 1. Følg hygienerådene: Vask hendene og ha god hoste – og nysehygiene.
 2. Hold avstandsbestemmelsene; to meter og maks fem personer i grupper.

https://helsenorge.no/koronavirus/hvordan-forebygge-smitte

 

 

 

 

Beredskapstelefon for barn og unge i påskeuken;
Fra mandag 6. april til og med mandag 13. april kan du som trenger en å prate med ringe 975 50 288 hver dag mellom 10 og 16. Vi i barn og familietjenesten ønsker å være tilgjengelig for deg som har bekymringer eller opplever et behov for å bli sett gjennom krisen vi går gjennom.

 
Informasjon om korona på flere språk
 
 
Arbeidsuken på 9. trinn avlyses iår
Arbeidsuken for 9. trinn som skulle vært avholdt i uke 22, avlyses grunnet situasjonen rundt koronaviruset.
 
Holtandagen avlyses.
Holtandagen som skulle vært arrangert 23. april avlyses grunnet situasjonen runkdt koronaviruset.
 
Til alle foresatte, informasjon om fortsatt stenge skoler finner du her:
 
Informasjon om avlyst eksamen får du ved å trykke på lenken under
 
Retningslinjer for bruk av chat og videomøte i Microsoft Teams

 

 

 

Tips og råd for å ivareta elevers sosiale kontakt

For å ivareta barn og unges behov for sosial kontakt, kan man ha 1-2 faste venner og holde seg til disse i denne perioden. 

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

 • Det er bedre å møtes utendørs enn innendørs.
 • Møteplasser med mange mennesker samtidig bør unngås.
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.
 • For øvrig må barn og ungdom med luftveissymtomer holdes hjemme

Det er fare for at noen barn kan bli stående uten lekekamerater i denne perioden. Foreldre kan hjelpe til med å passe på at barna holder kontakt med hverandre på andre måter, gjennom telefon, videosamtaler og lignende.

Kontakt med helsesykepleier

De fleste av helsesykepleierne er for tiden omdisponert til Legevakten og er derfor ikke like tilgjengelig på telefon. Vi ønsker likevel å være så tilgjengelig som mulig. Barn, unge og foresatte oppfordres til å ta kontakt med Anne Solveig T. Pettersen via SMS/Mail, så ringer vi tilbake til de som ønsker det.

Helsesykepleier Anne S.T.Pettersen ved Holtan ungdomsskole kan nås via SMS på  97550260 via SMS eller MAIL Anne.Pettersen@horten.kommune.no

Barn og familie har opprettet en egen bekymringstelefon for barn, ungdom og foresatte som er bemannet hverdager klokka 10:00 – 16:00 av

Psykolog Jorid Stamnes 97550479, Psykiatrisk sykepleier Steinar Hamlet Nielsen 97550267 

Sentralbordet på Helsestasjonens er bemannet fra klokka 09:00 – 15:00 Tlf:33085701

Trenger du som foreldre eller foresatt råd og veiledning om korona.

https://www.horten.kommune.no/nyheter/siste-nytt-om-korona/17-mars-trenger-du-som-forelder-eller-foresatt-rad-og-veiledning-om-korona.45043.aspx

 

Til foresatte i Hortenskolen

Regjeringen har besluttet at alle skoler stenges midlertidig f.o.m fredag 13.mars til 26.mars 2020 for å stoppe spredningen av koronaviruset. Perioden kan bli forlenget. Elevene har rett til å få opplæring, og skolen vil legge til rette for dette på PC og Ipad. Teams blir skolens og elevenes felles plattform. Her foregår all kommunikasjon mellom elev og lærer. Skooler benyttes til informasjon til foresatte.

 

Det er forventet at elevene følger undervisning på Teams og jobber med skolearbeid i skoletiden. Elever som mangler nødvendig skolemateriell hjemme, må hente dette på skolen fredag 13.mars.

Tiltakene er iverksatt for å stoppe spredningen. Vi oppfordrer derfor foresatte til varsomhet når det gjelder å samle flere barn og ungdom på samme sted både i skoletiden og på fritiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holtan er den første ungdomsskolen som ble bygget i Horten kommune. Innvielsen var 24. april 1970. Skolen er i de senere år pusset opp og fremstår nå som et moderne skolebygg.

Skolen er en sentrumsskole med fem klasser på hvert trinn. Totalt er vi ca. 400 elever og 60 personer i personalet. Vi har velkomstklasse for elever som nylig har kommet til Norge og som trenger intensiv norskopplæring.

Ledelsen består av rektor og to undervisningsinspektører. Skolen har en saksbehandler som tar i mot henvendelser fra klokken 08.00 til 15.00 hver dag.

Skolen får i hovedsak elever fra tre barneskoler - Sentrum, Nordskogen og Granly.

Skolen er lokalisert i Holtandalen med adresse:
Grønligaten 23, 3188 Horten, tlf: 33 08 61 00.

Holtan ungdomsskole er opptatt av inkludering og læring.

Vår visjon er:

«På Holtan skal alle oppleve mestring og trygghet gjennom læring»

Vi vil ha tilhørighet, kunnskap og glede for alle på Holtan.
 

Hortenskolen bruker Skooler
Hortenskolen benytter Skooler til å kommunisere med hjemmet. Foresatte melder fravær og andre meldinger til kontaktlærer gjennom Skooler. Skolen registrerer elevenes fravær, publiserer arbeidsplaner og sender ut meldinger og informasjon til foresatte gjennom Skooler.  


For å bruke Skooler må du laste ned appen Foresatt på din smarttelefon. Du finner Foresatt i
AppStore eller GooglePlay. Se vedlagt trinn for trinn-forklaring.

I appen finner du fanen Meldinger. Her finnes to funksjoner:
Meldinger – her mottar du beskjeder fra skolen. Du kan ikke svare på meldingen.
Chat – her kan du sende meldinger til læreren om for eksempel fravær eller annen
informasjon. Læreren vil sjekke sin innboks hver morgen. Du må alltid velge kontaktlærer
som mottaker.

Å skrive meldinger i Skoolers Foresatte app

1. Gå inn i appen og velg fanen Meldinger nederst i bildet

2. Velg Chat og trykk på kontaktlærers navn i innboksen. Du har samme innboks for alle barna du har i Hortenskolen. Du trenger derfor ikke å velge riktig elev når du sender melding.

3. Skrivefeltet dukker opp nederst i skjermbildet når du velger kontaktlærers navn.


Hvis du ikke har Smart-telefon, kan du bruke Skooler sin foreldreportal på Internett.
Skriv: foresatt.hortenskolen.no i adressefeltet i nettleseren og logg på med ID-porten.


Meldinger og informasjon fra skolen gis i all hovedsak gjennom Skooler. Det er derfor viktig at du tar i bruk Skooler.
Skolen anbefaler at du forsikrer deg om at varslinger fra Skooler-appen er skrudd på. Dette
finner du under Innstillinger (tannhjul øverst til høyre). Spørsmål vedrørende Skooler kan rettes til skolen.
 

Kontakt

Jon Eriksen
Rektor
Tlf: 33 08 61 04
Mob: 92 65 27 39
Birgitte Johnsen Saksbehandler
Saksbehandler
Tlf: 33 08 61 00
Mob: 92 84 05 63
Andreas Sørby
Undervisningsinspektør
Tlf: 971 87 257
Holtan ungdomsskole
Grønligata 23, 3188 Horten

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284