Bakkeåsen

Bakkeåsen skole er en interkommunal ungdomsskole for Horten, Tønsberg og Sandefjord og ligger idyllisk til i Åsgårdstrand.

Korona:

Skolene starter opp på gult nivå høsten 2020.

 

 

Har dere som foreldre/foresatt noe dere lurer angående korona og skole, så trykk på lenken under

https://www.horten.kommune.no/nyheter/siste-nytt-om-korona/17-mars-trenger-du-som-forelder-eller-foresatt-rad-og-veiledning-om-korona.45043.aspx

Skolen har plass til 13 elever fra de tre kommunene.

Vi er seks ansatte, fordelt på 5,75 stillinger. Horten er vertskommune for skolen.

Mer om skolen

Alle elevene ved Bakkeåsen skole har sin unike historie, og det er mange ulike begrunnelser for et ønske om å bli elev her. Felles for elevene er at ordinær undervisning ikke har gitt tilfredsstillende utbytte, og at det har blitt aktuelt med en alternativ opplæringsarena.

Elevene får seks timers undervisning per dag. I dette inngår frokost, lunsj og tilrettelagt undervisning i teoretiske fag med vekt på praktisk prosjekt og friluftsliv. Det betyr at timetallet i enkelte fag kan bli noe avkortet i forhold til årstimetallet. 

Vårt elevsyn

Vi er opptatt av at alle elever skal oppleve å bli sett og hørt, og vi har stort fokus samhandling og utvikling av sosial kompetanse.

Vi legger stor vekt på trivsel og inkludering i opplæringssituasjonene. Undervisningen foregår i små grupper. Dagene blir brutt opp av turer på sjøen i skolens båt og av skogsturer i nærmiljøet.

Vi reiser også på lengre turer i skolens minibuss. Vi har dagsturer til steder som Ula, Hajern og Gokartbane i Andebu.

Vi tilpasser aktivitetene til elevenes interesser, og det varierer fra år til år.  En fast plass på årsplanen er slalåmturer. Ridning og stell av hest kan også være aktuelt. Aktivitetsnivået på turene blir tilpasset den enkelte elev, idet det er stor variasjon i hvilken type utfordringer elevene trives med.

Hvordan søke plass

Bakkeåsen skole utarbeider individuelle opplæringsplaner (IOP) for alle elever. Elever skal ha et helhetlig skoletilbud tilsvarende sitt klassetrinn med vurdering i alle fag dersom det ikke spesifikt søkes om unntak for dette. Elevene går opp til ordinær ungdomsskoleeksamen hos oss. Vitnemålet skrives ut herfra, men blir signert ved den enkelte elevs hjemskole. 

Søknadsfrist for opptak av nye elever til neste skoleår er 1. april. Dersom du vurderer at Bakkeåsen skole kan være aktuelt, er det alltid nyttig å ta kontakt med hjemmeskolen og pedagogisk-psykologisk tjeneste i god tid, slik at vi kan ha en god prosess omkring en eventuell søknad.

Vi har god erfaring med tett dialog med foresatte. Dette bidrar til å gi oss et godt grunnlag for å skape et inkluderende læringsmiljø for elevene våre. Vi, både rektor, lærere, skolesekretær og assistent, blir inspirert av arbeidet med å legge til rette for at elevene trives og har læringsutbytte på Bakkeåsen skole.

Kontakt

Roar Sivertsen
lærer
Tlf: 33 08 10 30
Mob: 926 88 667
Sissel B Sandåker
Rektor
Tlf: 33 08 10 30
Mob: 997 49 809
Vivian Tafjord
Helsesykepleier
Mob: 40911787

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284