Barneskolene i Horten

Elever i klasserom. - Klikk for stort bildeI Horten kommune har vi 7 barneskoler. Alle skolene har skolefritidsordning (SFO).
I tillegg er det en privat skole i kommunen, Horten Montessoriskole.

Videre stenging av skoler i Horten

Regjeringen har besluttet at alle skoler fortsatt skal være stengt til over påske for å stoppe spredningen av koronaviruset. Ny informasjon er varslet 8.april. 

Elevene har rett til å få opplæring, og Hortenskolen legger til rette for dette på PC og Ipad. Teams er skolens og elevenes felles plattform. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruk av chat i Teams. Denne er sendt ut fra skolene. I Teams foregår all kommunikasjon mellom elev og lærer. Skooler benyttes til informasjon til foresatte. Alle foresatte må benytte Skooler, enten som app eller nettportalen. Se eget menypunkt for mer informasjon om Skooler.

Barn under 12 år som har to foresatte i samfunnskritiske funksjoner (for eksempel helsepersonell og ansatte innen transportsektoren, se fullstendig 15-punkts liste på helsedirektoratet.no), får tilbud om undervisning og SFO på sin skole. Vi ber om at de elevene som er omfattet av dette, kontakter skolen.

Det samme gjelder alle elever i grunnskolen med særskilte omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når skolen er stengt. Rektor har løpende dialog med foresatte til disse elevene.

Tiltakene er iverksatt for å stoppe spredningen. Vi oppfordrer derfor foresatte til varsomhet når det gjelder å samle flere barn og ungdom på samme sted både i skoletiden og på fritiden.

Betaling av SFO i perioden med stengt skole

Foresatte skal ikke betale for SFO i perioden skolen er stengt. Faktura som sendes ut i mars gjelder betaling for februar. Denne er uavkortet. Faktura som sendes ut i april, vil gjelde for perioden 1.-12.mars. Samme ordning vil gjelder for april.

Skolekretsgrenser

Horten kommune har skolekretsgrenser. Det er elevens folkeregistrerte adresse som avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved. Det er ikke fritt skolevalg i Horten kommune. Kart med skolekretsgrenser finner du på denne siden. Dersom man flytter ut av skolekretsen, vil dette medføre at barnet bytter skole.

Dersom du ønsker skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, må du sende søknad til rektor ved den skolen der du ønsker plass. Dersom søknaden gjelder en skolestarter, sendes søknad etter at du har mottatt brev om tildelt skoleplass fra nærskolen. Disse søknadene sendes skolen du fikk tildelt skoleplass på. Søknaden må begrunnes.

Det blir tatt hensyn til at søsken som går i grunnskolen, kan gå på samme skole. 

På hjemmesiden til den enkelte skole finner du kart for den aktuelle skolekretsen. 

Inndeling av skoledagen

I Hortenskolen utgjør en skoletime 60 minutter. På barneskolen er det satt av 25 minutter til spising i løpet av skoledagen. I tillegg har elevene ett eller to friminutt som varer i 25 eller 30 minutter. Skoledagen begynner og slutter ulikt på hver skole. For å få informasjon om inndeling av skoledagen på din skole, bør du gå inn på den aktuelle skolen eller ringe skolen direkte.

Skolestartere 2020

Registrering av skolestartere for høsten 2020 starter i januar. Barn som er født i 2014 vil få brev med innmeldingsskjema i posten. I dette brevet vil du få informasjon om hvilken skole barnet er tildelt plass på. Du får også informasjon om SFO, foreldremøter og besøksdager utover våren. Brevet gir dessuten informasjon om hva du må gjøre ved flytting eller hvordan du kan søke om skoleplass i annen skolekrets. Til høyre på siden finner du en lenke til brevet som skolestarterne mottar.  

Skooler

Alle foresatte i Hortenskolen må bruke Skooler. Enten som app eller nettportal.

På læringsplattformen Skooler finner foresatte arbeidsplaner og annen informasjon fra skolen og kontaktlærerne. Blant annet har Skooler en oversikt over elevers fravær. Her kan du også motta og sende meldinger til skolen. Arbeidsplaner ligger i Skooler.

Skooler-appen (Skooler Foresatt) kan lastes ned gratis på mobiltelefon fra App-store eller Google Play butikk. Foresatte kan også benytte Skoolers nettportal. Pålogging til Skooler skjer ved hjelp av MinID.

I dette dokumentet finner du en trinn for trinn forklaring i hvordan du kommer i gang med Skooler:

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284