Barneskolene i Horten

Klikk for stort bildeElever med PC i klasserom   I Horten kommune har vi 7 kommunale barneskoler. Alle skolene har skolefritidsordning (SFO).

Barneskolene i Horten

 • Fagerheim skole på Nykirke
 • Lillås skole i Horten
 • Nordskogen skole i Horten
 • Sentrum skole i Horten
 • Granly skole i Horten
 • Lysheim skole på Skoppum
 • Åsgården skole i Åsgårdstrand

I tillegg er det en privat skole i kommunen, Horten Montessoriskole.

Skolestartere august 2021 - prosess

I januar 2021 sendte Horten kommune ut brev til alle barn født i 2015. Alle skolestarterne fikk tildelt skoleplass på sin nærskole. Det er Folkeregistrert adresse som avgjør skoletilhørighet. Man kan søke om SFO-plass hele året. Vi anbefaler å søke innen 1.mai dersom du ønsker plass fra august. Alle som søker, vil få plass på SFO på sin nærskole. Her kan du lese mer om SFO-tilbudet, hvordan du søker og om hvilke moderasjonsordninger som finnes.

Hvis du flytter til kommunen i vår eller sommer, ber vi deg kontakte Horten kommune slik at vi kan registrere ditt barn som skolestarter på riktig skole. 

I mai avholder skolene Bil-kjent-dager og foreldremøter. Smittenivået vil avgjøre hvordan dette gjennomføres. Barnehagene og skolene samarbeider tett omkring overgangen fra barnehage til skole. Sammen skal vi gjøre skolestarten så trygg og god vi bare kan! 

Vi ser frem til en spennende tid for alle spente skolestartere.

Skolekretsgrenser

Horten kommune har skolekretsgrenser. Det er elevens folkeregistrerte adresse som avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved. Det er ikke fritt skolevalg i Horten kommune. Kart med skolekretsgrenser finner du på denne siden. Dersom man flytter ut av skolekretsen, vil dette medføre at barnet bytter skole.

Dersom du ønsker skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, må du sende søknad til rektor ved den skolen der du ønsker plass. Dersom søknaden gjelder en skolestarter, sendes søknad etter at du har mottatt brev om tildelt skoleplass fra nærskolen. Disse søknadene sendes skolen du fikk tildelt skoleplass på. Søknaden må begrunnes.

Det blir tatt hensyn til at søsken som går i grunnskolen, kan gå på samme skole. 

På hjemmesiden til den enkelte skole finner du kart for den aktuelle skolekretsen. 


Inndeling av skoledagen

I Hortenskolen utgjør en skoletime 60 minutter. På barneskolen er det satt av 25 minutter til spising i løpet av skoledagen. I tillegg har elevene ett eller to friminutt som varer i 25 eller 30 minutter. Skoledagen begynner og slutter ulikt på hver skole. For å få informasjon om inndeling av skoledagen på din skole, kan du gå inn på den aktuelle skolen eller ringe skolen direkte.

Skooler

Alle foresatte i Hortenskolen må bruke Skooler. Enten som app eller nettportal.

På læringsplattformen Skooler finner foresatte arbeidsplaner og annen informasjon fra skolen og kontaktlærerne. Blant annet har Skooler en oversikt over elevers fravær. Her kan du også motta og sende meldinger til skolen. Arbeidsplaner ligger i Skooler.

Skooler-appen (Skooler Foresatt) kan lastes ned gratis på mobiltelefon fra App-store eller Google Play butikk. Foresatte kan også benytte Skoolers nettportal. Pålogging til Skooler skjer ved hjelp av MinID.

I dette dokumentet finner du en trinn for trinn forklaring i hvordan du kommer i gang med Skooler:

 

Smittevern på skolen og SFO

Regjeringen har lagt frem et trafikklysmodell som gir føringer for hvilke smitteverntiltak skolen skal gjennomføre. Vi er nå på gult nivå. På gult nivå er det skole hver dag, men med begrensninger knyttet til store ansamlinger. Friminuttene må derfor gjennomføres annerledes. Pedagogisk uteskole benyttes for å redusere antall elever i skolebygget og skolegården. Hyppig håndvask og god hygiene er fremdeles de viktigste tiltakene for å begrense smitte. Elever i samme klasse kan være sammen som normalt. 

På SFO er barna delt inn i grupper der elever på samme trinn kan være sammen. Foresatte leverer og henter barna ute morgen og ettermiddag. 

Veileder for smittevern som gjelder for barneskolen og SFO finner du på denne siden.

Informasjon om trafikklysmodellen - nivådeling av smitteverntiltak, finner du på denne siden. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284