Barneskolene i Horten

Klikk for stort bilde 

I Horten kommune har vi 7 barneskoler. Alle skolene har skolefritidsordning (SFO).
I tillegg er det en privat skole i kommunen, Horten Montessoriskole.

Skolene åpnes for alle elever

Regjeringen har besluttet at alle elever i grunnskolen nå skal komme tilbake på skolen i løpet av uke 20. Hortenskolen tok imot elever allerede på mandag 11.mai, men ikke alle kan komme på en gang. Derfor har skolen laget en plan for hvilke dager de ulike klassene skal møte på skolen. Undervisningen er en kombinasjon av uteskole, hjemmeskole og undervisning på skolen.

Informasjon om skolens organsiering i perioden ligger på skolens hjemmeside. Plan for den enkelte klasse sendes til foresatte i Skooler og til elevene i Teams. 

Trygg skolehverdag for alle

For at skolehverdagen skal bli trygg for elever og ansatte, vil skolene følge Veileder om smittevern som er utarbeidet av myndighetene. De viktigste tiltakene er fremdeles:

 1. syke personer skal ikke være på skolen
 2. god hygiene
 3. redusert kontakt mellom personer (holde avstand til hverandre)

På skolen vil elevene få god opplæring i smittevern. Skolene vil være organisert i henhold til anbefalinger i veilederen med redusert gruppestørrelse, faste voksne per elevgrupper, forsterket renhold samt tilrettelegging av skolens fellesområder og klasserom for å ivareta anbefalt avstand på 1 meter.

Det er viktig at foresatte og skolen samarbeider godt for å ivareta smittevernet:

 • Elevene vasker hendene før de går på skolen
 • Leker tas ikke med på skolen
 • Ta med matpakke til både skolen og SFO
 • Elevens PC og øvrig utstyr er personlig og skal ikke benyttes av andre.
 • PC og lader tas med på skolen. Skolen vil sørge for at elever rengjør PCen sin.
 • Elever oppfordres til å gå eller sykle til skolen! Unngå bruk av kollektivtrafikk eller skoleskyss så sant det er mulig.

Betaling av SFO i perioden med stengt skole

Du finner informasjon om betaling av SFO i koronaperioden på Horten kommunes nettside om korona og skole. 

Bli-kjent dager og foreldremøte for skolestartere 2020

Årets bli-kjent-dager kan dessverre ikke gjennomføres som planlagt. Barnehagene vil besøke skolene i løpet av mai og juni. Skolene vil legge til rette for at skolestarterne kan hilse på SFO-ansatte og lærere når de er på besøk. Av smittevernhensyn vil det heller ikke bli avholdt foreldremøter denne våren. Informasjon vil bli gitt skriftlig. Spørsmål om skolestart rettes til den skolen barnet skal begynne på.  

Skolekretsgrenser

Horten kommune har skolekretsgrenser. Det er elevens folkeregistrerte adresse som avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved. Det er ikke fritt skolevalg i Horten kommune. Kart med skolekretsgrenser finner du på denne siden. Dersom man flytter ut av skolekretsen, vil dette medføre at barnet bytter skole.

Dersom du ønsker skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, må du sende søknad til rektor ved den skolen der du ønsker plass. Dersom søknaden gjelder en skolestarter, sendes søknad etter at du har mottatt brev om tildelt skoleplass fra nærskolen. Disse søknadene sendes skolen du fikk tildelt skoleplass på. Søknaden må begrunnes.

Det blir tatt hensyn til at søsken som går i grunnskolen, kan gå på samme skole. 

På hjemmesiden til den enkelte skole finner du kart for den aktuelle skolekretsen. 

Inndeling av skoledagen

I Hortenskolen utgjør en skoletime 60 minutter. På barneskolen er det satt av 25 minutter til spising i løpet av skoledagen. I tillegg har elevene ett eller to friminutt som varer i 25 eller 30 minutter. Skoledagen begynner og slutter ulikt på hver skole. For å få informasjon om inndeling av skoledagen på din skole, bør du gå inn på den aktuelle skolen eller ringe skolen direkte.

Skolestartere 2020

Registrering av skolestartere for høsten 2020 starter i januar. Barn som er født i 2014 vil få brev med innmeldingsskjema i posten. I dette brevet vil du få informasjon om hvilken skole barnet er tildelt plass på. Du får også informasjon om SFO, foreldremøter og besøksdager utover våren. Brevet gir dessuten informasjon om hva du må gjøre ved flytting eller hvordan du kan søke om skoleplass i annen skolekrets. Til høyre på siden finner du en lenke til brevet som skolestarterne mottar.  

Skooler

Alle foresatte i Hortenskolen må bruke Skooler. Enten som app eller nettportal.

På læringsplattformen Skooler finner foresatte arbeidsplaner og annen informasjon fra skolen og kontaktlærerne. Blant annet har Skooler en oversikt over elevers fravær. Her kan du også motta og sende meldinger til skolen. Arbeidsplaner ligger i Skooler.

Skooler-appen (Skooler Foresatt) kan lastes ned gratis på mobiltelefon fra App-store eller Google Play butikk. Foresatte kan også benytte Skoolers nettportal. Pålogging til Skooler skjer ved hjelp av MinID.

I dette dokumentet finner du en trinn for trinn forklaring i hvordan du kommer i gang med Skooler:

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284