Barneskolene i Horten

Elever med PC i klasserom   I Horten kommune har vi 7 kommunale barneskoler. Alle skolene har skolefritidsordning (SFO).

1.klassinger august 2022

I januar sender vi ut brev til alle barn i Horten kommune som er født i 2016. Dette brevet gir informasjon om hvordan prosessen med registrering av skolestartere foregår. Hvis du har et barn som er født i 2016, og du ikke hører fra oss innen 20. januar, ber vi deg kontakte Horten kommune.

Vi ser frem til å ønske 2016-kullet velkommen til Hortenskolen! 

Barneskolene i Horten

 • Fagerheim skole på Nykirke
 • Lillås skole i Horten
 • Nordskogen skole i Horten
 • Sentrum skole i Horten
 • Granly skole i Horten
 • Lysheim skole på Skoppum
 • Åsgården skole i Åsgårdstrand

I tillegg er det en privat skole i kommunen, Horten Montessoriskole.

Skolekretsgrenser

Horten kommune har skolekretsgrenser. Det er elevens folkeregistrerte adresse som avgjør hvilken skole eleven tilhører. Det er ikke fritt skolevalg i Horten kommune. Kart med skolekretsgrenser finner du på denne siden. Dersom man flytter ut av skolekretsen, vil dette medføre at barnet bytter skole.

Dersom du ønsker skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, må du sende søknad til rektor ved den skolen der du ønsker plass. Dersom søknaden gjelder en skolestarter, sendes søknad etter at du har mottatt brev om tildelt skoleplass fra nærskolen. Disse søknadene sendes skolen du fikk tildelt skoleplass på. Søknaden må begrunnes.

Det blir tatt hensyn til at søsken som går i grunnskolen, kan gå på samme skole. 

På hjemmesiden til den enkelte skole finner du kart for den aktuelle skolekretsen. 

Mer informasjon om hvordan skolekretsgrensene blir praktisert i Horten kommune, og om saksgangen i søknader om skolebytte, finner du her (PDF, 183 kB)


Inndeling av skoledagen

I Hortenskolen utgjør en skoletime 60 minutter. På barneskolen er det satt av 25 minutter til spising i løpet av skoledagen. I tillegg har elevene ett eller to friminutt som varer i 25 eller 30 minutter. Skoledagen begynner og slutter ulikt på hver skole. For å få informasjon om inndeling av skoledagen på din skole, kan du gå inn på den aktuelle skolen eller ringe til skolen.

Skooler

Alle foresatte i Hortenskolen må bruke Skooler. Enten som app eller nettportal.

På læringsplattformen Skooler finner foresatte arbeidsplaner og annen informasjon fra skolen og kontaktlærerne. Blant annet har Skooler en oversikt over elevers fravær. Her kan du også motta og sende meldinger til skolen. Arbeidsplaner ligger i Skooler.

Skooler-appen (Skooler Foresatt) kan lastes ned gratis på mobiltelefon fra App-store eller Google Play butikk. Foresatte kan også benytte Skoolers nettportal. Pålogging til Skooler skjer ved hjelp av MinID.

I dette dokumentet finner du en trinn for trinn forklaring i hvordan du kommer i gang med Skooler:

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284