Trygt skolemiljø

Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hortenskolen har nulltoleranse for mobbing.
Vi jobber hver dag for å skape et best mulig læringsmiljø for alle våre elever.

For å lykkes i dette arbeidet er det viktig at du kontakter skolen slik at vi sammen kan jobbe for å finne gode løsninger. Til høyre finner du en link til Meldeskjema for foresatte. Dette kan du skrive ut og levere til skolen dersom du ønsker å varsle om noe som gjelder ditt eget eller andre barn. Du kan også ringe eller oppsøke skolen.

Skolen har plikt til å iverksette tiltak hvis de får informasjon om at elever opplever mobbing eller trakassering, eller av andre årsaker ikke har det bra på skolen.

På nettstedet - Nullmobbing.no - kan du lese om hvilke forventninger du kan ha til ditt barns skolemiljø, og få tips om hva du kan gjøre hvis barn opplever mobbing.

Horten kommune har opprettet et tverrfaglig psykososialt team som skal hjelpe skolene og foresatte med å løse fastlåste mobbesaker. Øverst på siden finner du mer informasjon om det tverrfaglige psykososiale teamet.

Stortinget har vedtatt et forsterket regelverk om skolemiljø. Regelverket trådte i kraft 1. august 2017. Utdanningsdirektoratet har laget et rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. På Utdanningsdirektoratets nettsider kan du lese mer om dette.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284