Trygt skolemiljø

Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hortenskolen har nulltoleranse for mobbing.
Vi jobber hver dag for å skape et best mulig læringsmiljø for alle våre elever.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.  Her finner du en lenke til meldeskjema (DOCX, 45 kB)for elever, foresatte eller andre. Dette skjemaet kan du skrive ut og levere til skolen dersom du ønsker å varsle om noe som gjelder deg, ditt eget eller andre barn. Du kan også ringe eller oppsøke skolen.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Statsforvalteren skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Etter det skal de bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag. 

Meldeskjema til Statsforvalteren

Null mobbing

På nettstedet - Nullmobbing.no - kan du lese om hvilke forventninger du kan ha til ditt barns skolemiljø, og få tips om hva du kan gjøre hvis barn opplever mobbing.

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

Utdanningsdirektoratets nettsider kan du lese mer om hva skolen skal gjøre dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Her finnes også informasjon om hvordan man kan melde en skolemiljøsak til Statsforvalteren. Informasjonen fra Utdanningsdirektoratet finnes på flere språk.

Uønsket adferd på nett

Hvis barn eller ungdom har uønsket adferd på nett, kan skolen bistå. Vi har ansatte som kan samtale med barnet, ungdommen og/eller foresatte. Skolen kan dessuten bidra med å samle berørte parter til dialog. Vi kan også hjelpe elever eller foreldre til å komme i kontakt med andre instanser, og gi råd om hvordan saker kan håndteres. Det er skolens sosiallærer og helsesykepleier som er ressurspersoner i slike saker. Du kan selvfølgelig kontakte den på skolen som du har tillit til, dersom du trenger hjelp i en sak.  

Hvis du lurer på om du kan få slettet informasjon fra internett, kan nettsiden Slettmeg.no være til hjelp. Lenke til Slettmeg.no finner du her.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284