Informasjon

Viktig informasjon til våre elever og brukere:

 

Horten kommunale voksenopplæring er stengt for vanlig undervisning. Dette har regjeringen bestemt.

 

Grunnskoleundervisning og norskkurs
Våre nåværende elever får digital undervisning.

Vi igangsetter ikke nye kurs nå, men vi kan gjennomføre - og anbefaler - nettbasert undervisning.

 

Norskprøver
Prøvene som er satt opp i mars avlyses. Kandidatene vil få beskjed direkte fra oss med tilbud om nye prøvedatoer i mai.

 

Samfunnskunnskaps- og statsborgerprøver
Skolen tilrettelegger for å kunne avholde samfunnskunnskaps- og statsborgerprøver i tryggest mulige rammer. Dere som har meldt dere opp til prøver 23. mars vil få oppdatert informasjon når prøvetidspunktet nærmer seg.

 

Kunnskapsprøver og etablererprøve
Skolen kan ikke sette opp kunnskapsprøver i alkoholloven eller etablererprøver mens den er stengt. Har du bestilt tid innenfor tidsrammen vil du bli kontaktet.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

For smittevern og informasjon om koronasituasjonen i kommunen vår, se kommunens informasjonsside.

 

Søk om plass norskkurs
Søknad til grunnskole (PDF, 72 kB)
Søknad om spesialundervisning (PDF, 110 kB)

Horten kommunale voksenopplæring tilbyr også nettbasert norskopplæring.


Ta vare på hverandre!

Kontakt

 • Horten Kommunale voksenopplæring
  Postboks 10
  3191 Horten
 • Besøk
  Kong Sverre, Nedre vei 18
  3183 Horten
 • Telefon
  33 08 57 30
  33 08 57 32
 • e-post
  vo@horten.kommune.no