Skoleskyss - for elever i Hortenskolen

 

 

Hva avgjør om eleven får gratis skoleskyss:

 • Eleven bor mer enn 4 km fra skolen (gjelder 2 km for 1.klasse)
 • Eleven har behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag
 • Eleven har kommunalt vedtak om skoleskyss til annen skole enn nærskolen eller pga. farlig skolevei. 

 

Hvordan søke?

Saksbehandler på skolen registrerer alle søknader om skoleskyss. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen som skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø. 

Skoleskyssen gjennomføres i hovedsak med ordinær kollektivtransport og skolebusser. I tillegg organiserer fylkeskommunen skoleskyss med minibuss/taxi, der hvor det mangler busstilbud eller som følge av dokumentert særskilt skyssbehov for den enkelte elev. Denne transporten er også å betrakte som ordinær skoleskyss i rute, hvor flere elever samkjøres.

Skoleskyssen organiseres i samråd med Vestfold og Telemark Fylkeskommune (VTFK).

Elevenes rettigheter til gratis skoleskyss – skyssrett - er regulert i regelverk og retningslinjer slik det er beskrevet under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.

 

Behandlingstid

Det må påregnes noe tid til fylkeskommunens søknadsbehandling og utsendelse av nye skolekort for buss.

De som har skolekort for buss fra tidligere tar vare på disse, da de blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent. De som får skolekort for første gang, kan hente nytt skolekort for buss på skolens kontor.

VTFK websider kan søknader og annen nyttig informasjon lastes ned (nederst på websiden).

 

Klage på avslag

Klagefristen er 3 uker – mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.

 

Ikke rett på gratis skoleskyss? 

Elever uten rett på gratis skyss anbefales å kjøpe periodebillett hos VKT. Det kan du lese mer om på VKT sine nettsider.

Artikkelliste

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284