Skoleskyss - for elever i Hortenskolen

 

 

Hva avgjør om eleven får gratis skoleskyss:

 • Eleven bor mer enn 4 km fra skolen (gjelder 2 km for 1.klasse)
 • Eleven har behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag
 • Eleven har kommunalt vedtak om skoleskyss til annen skole enn nærskolen eller pga. farlig skolevei. 

 

Hvordan søke?

Saksbehandler på skolen registrerer alle søknader om skoleskyss. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen som skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø. 

Skoleskyssen gjennomføres i hovedsak med ordinær kollektivtransport og skolebusser. I tillegg organiserer fylkeskommunen skoleskyss med minibuss/taxi, der hvor det mangler busstilbud eller som følge av dokumentert særskilt skyssbehov for den enkelte elev. Denne transporten er også å betrakte som ordinær skoleskyss i rute, hvor flere elever samkjøres.

Skoleskyssen organiseres i samråd med Vestfold og Telemark Fylkeskommune (VTFK).

Elevenes rettigheter til gratis skoleskyss – skyssrett - er regulert i regelverk og retningslinjer slik det er beskrevet under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.

 

Behandlingstid

Det må påregnes noe tid til fylkeskommunens søknadsbehandling og utsendelse av nye skolekort for buss.

De som har skolekort for buss fra tidligere tar vare på disse, da de blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent. De som får skolekort for første gang, kan hente nytt skolekort for buss på skolens kontor.

VTFK websider kan søknader og annen nyttig informasjon lastes ned (nederst på websiden).

 

Klage på avslag

Klagefristen er 3 uker – mer informasjon under Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang.

 

Ikke rett på gratis skoleskyss? 

Elever uten rett på gratis skyss anbefales å kjøpe Vestfoldkort Ung. 

Vestfoldkort Ung kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktet er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier.

Vestfoldkort Ung kan kjøpes i appen VKT Mobilbillett. Det koster 50 kroner første gang for selve reisekortet i tillegg til perioden. Når reisekortet skal fylles opp neste gang kan det gjøres i VTFK nettbutikk,  på bussen eller på deres salgskontor.  Kjøp billett før påstigning, info og priser om Vestfoldkort Ung, se her.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284