Helsestasjon

Gratis Foreldrekurs i COS-P Høst 2024 Alle kurs går over 6 ganger. Alle med barn i barnehage og barneskolealder kan melde seg på til helsestasjonen@horten.kommune.no

-Sentrum skole onsdag 18.september kl 14:30-16:00

-Åsgården skole torsdag 17.oktober kl 14:30-16:00

-Ørnhuset kl 17:30-19:00, dato kommer senere

 

Helsestasjonen i Horten kommune er et gratis tilbud for gravide, barn 0 – 5 år og foreldre. Helsestasjonen holder til i underetasjen på Rådhuset i Teatergata 11.

På helsestasjonen møter du helsesykepleiere, jordmødre, barnefysioterapeuter, leger og sekretær. Helsetjenesten for barn og unge jobber etter nasjonal faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Hvorfor finnes vi?

 • For å fremme psykisk og fysisk helse
 • For å fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • For å forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen får du veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner av barnet ditt.

Sykt barn?

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis sendt en henvisning videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten på tlf 116 117. 

Du kan ikke komme på Helsestasjonen dersom barnet ditt er syk med feber eller forkjølelse, eller har kastet opp/hatt diarè de siste 48 timene.

Journalføring og innsynsrett

Helsestasjonen plikter å føre journal. Foreldre har rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. 

Viktige telefonnummer

Legevakt 116 117

Barneverntjenesten i Horten 90 05 98 14

Familievernkontoret i Vestfold 466 18 180

Krisesenteret i Vestfold 33 35 91 91 (døgnåpen)

Lystlunden tannklinikk 33 02 01 50 

Giftinformasjonen 22 59 13 00 (døgnåpen)

AKUTT hjelp:

Ambulanse 113

Politi 112

Brann 110

Artikkelliste

Kontakt

Helsetjenesten for barn og unge, helsestasjonen
Tlf: 97550377

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284