Tjenestebeskrivelse Helsestasjon for barn

Helsestasjonen for barn skal bidra til god fysisk, psykisk og sosial helse for alle barna i Horten kommune.

Formål med tjenesten

Helsestasjonen arbeider forebyggende, og skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Hvem kan få tjenesten

Helsestasjonen er et frivillig tilbud til alle barn og foreldre i Horten

Tjenestens innhold

Alle nyfødte får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster. Deretter får barnet og familien tilbud om til sammen ca. 11 helsekonsultasjoner på helsestasjonen de 4 første leveårene. Vaksiner til barnet etter anbefalt program fra Statens helsetilsyn.

Hva kan du forvente av oss

Vi har taushetsplikt.

Hva vi forventer av deg

Vi minner om at akutt syke barn som trenger legetilsyn, må oppsøke sin eller familiens fastlege. Husk å avbestille timen hvis du ikke kan komme!

Praktiske opplysninger

En konsultasjon tar ca. 30 min Ta med teppe til de minste barna!

Betaling

Tjenesten er gratis.

Ansvarlig for tjenesten

Enhetsleder Helene Samnøy Telefon 97550265

Tjenestested

Helsestasjonen holder til i Rådhusets underetasje, Teatergata 11 P.B.10, 3191 Horten

Tilgjengelighet og kontortid

Helsestasjonen er åpent hver dag 0800-15.30. Telefontid fra 08.00-14.30. Telefon: 975 50 377

Samarbeidspartner

Helsestasjonen samarbeider med andre etater, for eksempel med fastlegene, spesialisthelsetjenesten, PPT og barnevern. Alt samarbeid skjer i samråd med foreldrene.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284