Barnets utvikling

Bilde av barn som tegner på tavle

 

 

Det er mange bekymringer og spørsmål som dukker opp når man blir foreldre. Spørsmålene er ofte knyttet til om utviklingen til barnet er normal eller ikke. Har du spørsmål eller bekymringer rundt barnets utvikling kan du kontakte helsestasjonen for kunnskap og veiledning. Vi henviser også videre til aktuell samarbeidspartner ved behov.

Forstå barnets utvikling

Barn er avhengig av foreldrene for å føle seg trygg og for å kunne utvikle seg. De yngste barna uttrykker ønske og behov for kontakt med deg på ulike måter – i takt med sin egen utvikling. Her kan du følge barnets utvikling fra 0 – 5 år.

Sosial utvikling

Allerede i første leveår samhandler barn med sine omgivelser ved hjelp av blikk, kroppsspråk og lyder. På den måten lærer de å bli en del av fellesskapet. I løpet av de første tre årene passerer barnet viktige milepæler i utviklingen. De fleste vet litt om når en kan forvente at barnet skal kunne sitte alene eller ta sine aller første skritt. Milepælene for sosial utvikling er ikke like velkjente. Les mer om dette i denne brosjyren.

Motorisk utvikling

Barn utvikler seg i forskjellig tempo og det kan være store variasjoner i når milepæler nås som å sitte, krabbe og gå. Du kan se to korte filmer om barns motoriske læring og utvikling her, 0-15 måneder og 1-6 år.

Psykisk helse

Evnen til å sette ord på, kjenne igjen og håndtere egne og andres følelser er grunnsteinen for en god psykisk helse. Dette er noe barn kan lære seg, men små barn trenger mye hjelp fra foreldrene for å kunne håndtere egne følelser. Det er ikke alltid like lett å følge barnet inn i de vanskelig følelsene, det kan noen ganger være enklere å møte et barn som viser glede. Raserianfall, sjalusiutbrudd, sinne eller ”trass” kan være utfordrende for dere som foreldre å møte. Men tenk at det alltid er en grunn til at barnet ditt viser følelsen og ta barnet på alvor.

Personlighet og temperament

Den første perioden med et nytt barn er både utfordrende og spennende, og det tar tid å bli kjent. Samtidig opplever de fleste foreldre at barnet er i stadig utvikling, og oppdager nye sider og egenskaper ved barnet etter hvert som det blir eldre. Barn er født med forskjellig personlighet og temperament.

Seksuell helse

Grunnlaget for god seksuell helse legges allerede tidlig i småbarnsalderen. Barns seksualitet er preget av nysgjerrighet, og barn begynner tidlig å utforske kroppen sin. Barna oppdager og utforsker sin egen seksualitet, kjønnsidentitet og seksuelle identitet og stiller spørsmål relatert til kropp, kjønn og reproduksjon allerede fra 3- 4 års alderen.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284