Helsestasjonsprogrammet

Bilde av barn på kontroll på helsestasjonen

 

 

Helsestasjonsprogrammet består av 14 konsultasjoner fra barnet er nyfødt til det fyller 5 år.

På helsestasjonen tilbyr vi hjemmebesøk, oppfølging av sped- og småbarn etter et fastsatt nasjonalt program. Konsultasjonene inneholder helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning og vaksinasjon. Vi samarbeider blant annet med barnefysioterapeuter, fastleger, enhet for rus og psykisk helse (EROPH), forebyggende enhet, barnehager, PPT og barnevern. 

 

ALDER

KONSULTASJONER

VAKSINER

0 – 2 UKER

Hjemmebesøk med jordmor og/ eller helsesykepleier

 

4 uker

Helsesykepleier, gruppe/ individuelt

 

6 uker

Helsesykepleier og lege

Rotavirussykdom (gis i munnen)

3 måneder

Helsesykepleier

Rotavirussykdom (gis i munnen)Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib- infeksjon og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB) (stikk i låret) Pneumokokksykdom (stikk i låret)

4 måneder

Barnefysioterapeut og helsesykepleier, gruppe

 

5 måneder

Helsesykepleier

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib- infeksjon og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB) (stikk i låret)

Pneumokokksykdom (stikk i låret)

6 måneder

Helsesykepleier og lege

 

8 måneder

Helsesykepleier

 

10 måneder

Helsesykepleier

 

12 måneder

Helsesykepleier og lege

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib- infeksjon og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB) (stikk i låret)

Pneumokokksykdom (stikk i låret)

16 måneder

Helsesykepleier

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) (stikk i låret)

2 år

Helsesykepleier og lege

 

4 år

Helsesykepleier

 

5 år

Lege

 

Hvis det er behov for ekstra oppfølging av barnet ditt eller deg/ dere som foreldre, avtales dette individuelt. Dersom det oppstår behov for oppfølging utover det som er avtalt, må du/ dere selv ta kontakt med helsestasjonen. 

Hva må dere huske på før timeavtalen?

 • Ta med helsekort og teppe til babyen
 • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til avtalt time
 • Har du spørsmål om sykdom må det rettes til fastlege eller legevakt
 • For å unngå smitte til nyfødte, skal syke barn/ foreldre ikke komme på helsestasjonen  

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284