Barnehabilitering

Barnehabilitering er et tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser 0-18 år, samt deres familier.

Hva er barnehabilitering?

Barnehabilitering i Horten kommune er en enhet som har som et av sine mål å tilrettelegge for at barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, deres søsken og foreldre har mulighet til å ha en en aktiv fritid, å kunne påvirke sin egen livssituasjon og å kunne delta i samfunnet

Familiene og barna/ungdommene kan få ulike tilpassede tiltak. Det kreves ingen henvisning til Barnehabilitering, men man må søke på noen av tjenestene. Tiltakene er gratis, men ved støttekontakt  forutsettes det  at barnet har lommepenger med til aktiviteter.

Administrasjon til Barnehabilitering holder til på rådhuset. I tillegg finnes det to avlastning- og fritidsavdelinger med døgndrift. Enheten samarbeider med familiene i utforming av tjenestene og med andre enheter.

Eksempler på tjenester:

Ønsker du å vite litt mer om disse, eller har andre spørsmål se tjenestebeskrivelse til høyre, eller ta kontakt med oss. 

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester er det samme for barn og voksne. Du kan søke elektronisk eller på papir (PDF, 436 kB).

 • Du finner  det elektroniske skjemaet her: Søknadsskjema.
 • Du finner søknadsskjema på papir

Ønsker du å bli støttekontakt eller avlaster for et barn eller ungdom? 

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? Her finner du link til en nyttig publikasjon fra helsedirektoratet.

Har du hørt om Ferie for alle i regi av Røde Kors? Ferie for alle er et gratis ferietilbud for familier som strever økonomisk. Barnehabilitering kan hjelpe deg å søke om ferieopphold i sommer, i høstferien eller til jul. Kontakt oss om du ønsker hjelp til å søke. Kontaktinformasjon øverst til høyre på nettsiden.

Er du urolig for et ufødt barn, et barn eller en ungdom? Her finner du "Vi bryr oss i Horten."

Blir du mobbet, eller kjenner noen som blir mobbet? Sjekk denne nettsiden!

Kontakt

Kathrine Lillebakken
Enhetsleder
Tlf: 97550280
Pia Johansen
Tiltakskoordinator
Tlf: 33085335
Mob: 97550491
Monica Furuseth
Tlf: 33085725
Mob: 97550034

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284