Ergoterapi for barn

Malepensler jan 2016 - Klikk for stort bilde

Målet for barneergoterapi er å fremme barn og unges fysiske og psykiske helse gjennom aktivitet, deltakelse og trivsel, og dermed bidra til en god utvikling mot voksenlivet.  

Strever barnet med noe av dette, så kan vi i ergoterapitjenesten gi råd om og tilrettelegge:

 •  Daglige aktiviteter; forflytning og posisjonering, av- /påkledning, måltid/spising, samt strukturering av tid og aktiviteter.
 • Finmotorikk; bruk av redskap, blyant, saks, tegning og skriving
 • Deltakelse i lek og fritidsaktivitet
 • Utvikling av sanser og motorikk og samspillet mellom disse
 • Verbalt språk gjennom tilrettelegging for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK)

Vi foreslår alternative måter å gjøre ting på, og tilstreber en god balanse mellom meningsfull aktivitet og hvile. Trengs det tekniske hjelpemidler, for eksempel forflytningshjelpemidler eller aktivitetshjelpemidler, varig eller midlertidig, så vet vi hva som finnes og kan bistå i utvelgelse, søknad og tilpasning. Vi kan tilby rådgivning i forhold til tilrettelegging av bolig og bil, og andre arenaer barnet er på.

 

Har du eller barnet ditt behov for å kontakte ergoterapeut, kan du ta direkte kontakt: hanne.noer@horten.kommune.no

Tlf. 97550228

Andre henvisende instanser bes bruke henvisningsskjema

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284