Avlastning i Barnehabilitering

Enhet for Barnehabilitering har som hovedmål å gi omsorgsytere med særlig tyngende omsorgsarbeid mulighet for arbeid, ferie og fritid. Barn og unge med fysiske, psykiske eller sosiale vansker og deres foreldre har vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Avlastningsboligene Freia Fart og Fritid og Tua Toppen fungerer som en forlengelse av hjemmet og er opptatt av at barn og unge skal ha et aktivt liv preget av trygghet og forutsigbarhet.
Barnehabilitering har fokus på å utvikle en brukerrettet og profesjonalisert tjenesteproduksjon og har som mål at det enkelte barn, unge og forelder opplever å bli møtt med vennlighet, respekt og åpenhet.

Avlastningsordninger

 • Kommunalt aktivitets- og avlastningssenter (Tua Toppen eller Freia Fart og Fritid)
 • Orerønningen dagavlastning (et etter skoletid/ferie -tilbud)
 • Privat avlastning: døgn eller timer
 • Aktivitetsbasert helgeavlastning
 • Støtte inn i annen aktivitet

Tua Toppen

Tua Toppen er et hus med plass til 5 barn om gangen.  Det ligger flott til i Nordskogen i Horten med skogen som nærmeste nabo. Alle rom har tilstøtende bad. Her er også aktivitetsrom til lek, spill og trening, kinorom, felles kjøkken og stue. Her kan voksne og barn lage mat sammen, leke ute i nærmiljøet eller dra på lengre utflukter sammen. Det er lett tilgang til huset, selv om du bruker rullestol eller trenger andre hjelpemidler i hverdagen. Det er bemanning hele døgnet. Trygge og omsorgsfulle voksne som er der for barna og som kjenner barnas behov.

 

Freia Fart og Fritid

Freia fart og Fritid ligger på idylliske Karljohansvern. Det er plass til mange ulike aktiviteter både inne og ute. Maling, og tegning, ballspill, avkobling på sanserom, spillrom eller kinorom, leke på lekeplassen vår og leking i nærmiljøet gjør vi masse av. Voksne og barn drar også på lengre utflukter sammen. Her lager barn og voksne middag og spiser sammen hver dag. Det er bemanning hele døgnet. På Freia Fart og Fritid blir du  møtt av omsorgsfulle og aktive voksne, som kjenner deg og dine behov.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284