Velferdsordninger

AVLØSNING VED FERIE OG FRITID

For avløsertilskudd ved ferie og fritid er søknadsfristen 15.oktober.

Landbruksdirektoratet har felles søknadsskjema for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid.

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (ekstern lenke)

Ordningen skal gi dem som driver med husdyrproduksjon muligheten til å kunne få ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie inn hjelp. Ordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til avløsning (ekstern lenke)

 

AVLØSNING VED SYKDOM MV.

For å søke om avløsning ved sykdom skal det brukes søknadsskjema. Her er link til skjema for avløsertilskudd ved sykdom 

Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning i foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når en som har næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet som følge av sykdom mv. I onnetida fra den 15. april til 1. oktober, kan tilskuddet også finansiere avløsning i foretak med planteproduksjon og honningproduksjon.

Det kan ytes tilskudd ved sykdom, svangerskap og fødsel, ved følge av syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom og ved dødsfall. Her kan du lese mer om tilskuddene og krav til søker.

Avløsertilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse for avløseren. Ordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til avløsning (ekstern lenke)

 

LANDBRUKSVIKAR

Vestfold Landbrukstjenester BA formidler landbruksvikartjenester for hele Vestfold.

Her finner du mer informasjon om Vestfold Landbrukstjenester SA.

                 

TIDLIGPENSJON FOR JORDBRUKERE

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan motta tidligpensjon. Det stilles krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder. Det er også forutsatt at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer. Mer informasjon om tidligpensjon fra Landbruksdirektoratets sine nettsider ligger her.
 

Søknad

For å få tidligpensjon må det sendes søknad på skjema LDIR-108 fastsatt av Landbruksdirektoratet. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til landbrukskontoret. Vi kan svare deg på spørsmål om ordningen og gjøre en forhåndsvurdering.

Ordningen er hjemlet i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284