Strategisk næringsplan

Utkast til Strategisk Næringsplan for Horten kommune 2022-2030 sendes nå på ekstern høring.

Link til planen: Utkast Strategisk Næringsplan 2022-2030

I henhold til vedtatt planstrategi for perioden 2020-2023 (KOM-176/20), skal temaplanen Strategisk næringsplan revideres i planperioden.

Strategisk næringsplan 2022-2030 er en rullering av planen for 2015-2020  og vil være styrende for kommunens satsing på næringsutvikling i denne perioden.

Høringsuttalelser merket med «Strategisk næringsplan 2022-2030» sendes til postmottak@horten.kommune.no innen 7.11.2021.

Planen vil bli behandlet og vedtatt politisk i første saksrunde i 2022.

Håper på mange gode innspill og tilbakemeldinger!

Strategisk næringsplan 2015-2020 (PDF, 4 MB)vil være styrende for kommunens satsing på næringsutvikling i denne perioden. Planen gir også klare signaler overfor bedrifter, næringslivsorganisasjoner samt innovasjons- og utdanningsmiljøer om hvilke næringspolitiske retningslinjer som ligger til grunn for fremtidig næringsutvikling i Horten kommune. Næringssjefen har ansvar for å følge opp planen gjennom den årlige virksomhetsplanen for sitt område.

Formålet med planen er følgende:

 • Gi politikere og administrasjon i Horten kommune god innsikt og forståelse for næringslivets rammebetingelser og behov
 • Gi et godt grunnlag for hva kommunen i planperioden skal fokusere på i sitt arbeid for å bidra til en positiv næringsutvikling
 • Være en viktig plattform for et godt samarbeid mellom næringslivet og kommunen

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284