Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan 2015-2020 (PDF, 4 MB)gir en beskrivelse av målsettinger, satsingsområder, strategier og tiltak for Horten kommunes arbeid med næringsutvikling 

Strategisk næringsplan 2015-2020 (PDF, 4 MB)vil være styrende for kommunens satsing på næringsutvikling i denne perioden. Planen gir også klare signaler overfor bedrifter, næringslivsorganisasjoner samt innovasjons- og utdanningsmiljøer om hvilke næringspolitiske retningslinjer som ligger til grunn for fremtidig næringsutvikling i Horten kommune. Næringssjefen har ansvar for å følge opp planen gjennom den årlige virksomhetsplanen for sitt område.

Formålet med planen er følgende:

 • Gi politikere og administrasjon i Horten kommune god innsikt og forståelse for næringslivets rammebetingelser og behov
 • Gi et godt grunnlag for hva kommunen i planperioden skal fokusere på i sitt arbeid for å bidra til en positiv næringsutvikling
 • Være en viktig plattform for et godt samarbeid mellom næringslivet og kommunen

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284