Strategisk Næringsplan for Horten kommune 2022-2030.

Strategisk næringsplan 2022-2030 (PDF, 3 MB) er en rullering av planen fra 2015-2020  og vil være styrende for kommunens satsing på næringsutvikling i denne perioden. 

Planen gir også klare signaler overfor bedrifter, næringslivsorganisasjoner samt innovasjons- og utdanningsmiljøer om hvilke næringspolitiske retningslinjer som ligger til grunn for fremtidig næringsutvikling i Horten kommune. 

Formålet med planen er følgende:

 • Gi politikere og administrasjon i Horten kommune god innsikt og forståelse for næringslivets
  rammebetingelser og behov
 • Gi et godt grunnlag for hva kommunen i planperioden skal fokusere på i sitt arbeid for å bidra
  til en positiv næringsutvikling
 • Være en viktig plattform for et godt samarbeid mellom næringslivet og kommunen
 • Bidra til at Horten kommune er et attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring, besøke og studere

Vedlegg til planen finner du her:

 1. Status og evaluering Strategisk Næringsplan 2015-2020
 2. Telemarkforskning: Næringsutvikling i Horten - status og muligheter pr. juni 2021
 3. Samfunnsøkonomisk  analyse: Næringsanalyse Vestfold og Telemark pr. november 2020 som blant annet beskriver tre hovedtrender som vil ha stor betydning for fremtidig næringsutvikling; Grønn omstilling, digitalisering og en eldre befolkning
 4. Rapport fra forprosjektet “Teknologitrianglet” i regi av USN, kommunene Kongsberg, Porsgrunn og Horten og SAMS Norway der det blant annet ble gjennomført tre workshops med representanter fra ledende industribedrifter i regionen
 5. Arbeidsmarkedsanalyse fra 0-24 prosjektet og NAV Horten som blant annet beskriver hvilke spesielle utfordringer Horten kommune har når det gjelder arbeidsledige og utenforskap
 6. Resultater spørreundersøkelse hos næringslivet i kommunen som blant annet peker på to hovedutfordringer og samtidig satsingsområder; Attraktive næringsarealer og attraktivitetsbygging

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284