Historien om vår næringsutvikling

 

Horten var et viktig område for vikingene der de bygde sine innovative vikingskip og reiste ut på havet for å oppdage nye land og markeder. I dag er Horten et viktig område for innovative selskaper som utvikler nye, verdensledende produkter og løsninger du finner over hele verden; både dypt nede i havet, offshore på skip og oljeplattformer, på land i moderne sykehus, innenfor luftfarten og i satellitter høyt oppe i verdensrommet. 

Horten er i dag et naturlig senter for industri, teknologi, kompetanse og innovasjon innen havrommet. 

Horten har et eget testområde for autonome fartøyer og flere av kommunens ledende teknologibedrifter kan tilby viktige autonome løsninger.

Maritime tradisjoner og en verdensledende teknologiindustri

Marinen har spilt en betydelig rolle i Horten siden den første marinebasen ble etablert her i 1818. I 1915 etablerte Marinen en flyfabrikk i Horten som bygde START, Norge første selvlagde fly, og mer enn 130 andre nye fly.

Marinens hovedverft ble etablert i Horten og begynte å bygge sitt første fartøy i 1820. I dag er det tidligere verftsområdet forvandlet til en moderne industripark med ca 30 bedrifter, mellom dem ledende selskaper som Kongsberg Maritime, FMC Kongsberg Subsea, Norautron, Baggerød, Zimmer and Peacock, Norsk Stål og Horten Skipsreparasjon.

Hortens maritime historie fortsetter også i dag med vellykkede selskaper som Kongsberg Maritime, Kongsberg Digital, Kongsberg Norcontrol, Zenitel, Seagull, Lilaas, Baggerød, MH Wirth, Vissim, Bastø Fosen og HSR Horten Skipsreparasjon. Og her finner du også viktige institusjoner som Kystverket og RS Sjøredningsskolen. I tillegg har Forsvarets Forsknings Institutt (FFI) en stab med godt utdannede ingeniører i Horten som samarbeider tett med den elektroniske næringsklyngen i dette området.

Horten - Norges svar på Silicon Valley

Historien til de mange elektroniske selskapene i Horten går helt tilbake til 1945 da Vestfold Radio-elektro (VINGTOR) ble etablert i Horten og ikke mange år senere Simonsen radiofabrikk (SIMRAD). Sammen med den maritime historien var dette begynnelsen på et elektronisk industrieventyr i Horten med en rekke viktige spin-off selskaper. I dag er det ca 40-50 store og mindre elektroniske selskaper i dette området. Sammen med en moderne høyskole med ca 4500 studenter og 500 ansatte, Norsk senter for mikro- og nanoteknologi og teknologi inkubatoren Silicia, utgjør de Norges ledende elektroniske næringsklynge – The electronic coast – Norges svar på Silicon Valley.

I 2012 ble Horten utropt av Abelia til å være nr. 2 på "High Tech Industry Score" og nr. 8 på "Norsk Creativity Index".   Omtrent 40-50 % av norsk verdiskaping innenfor elektronikkindustrien kommer fra denne næringsklyngen i Horten.

Artikkelliste

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284