Næringsarealer/-parker

Oversikt over de viktigste næringsarealene og næringsparkene innenfor Horten sine kommunegrenser. 

Ubebygde næringsarealer i Horten

Se ubebygde næringsarealer i Horten i vår kartfunksjon.

Ubebygde arealer som er avsatt til næringsbebyggelse i gjeldende arealplaner er markert i kartet. Ved å klikke på et areal får du informasjon om hvilken plan som gjelder for området, framtidig arealbruk, arealets størrelse m.m.

Næringsarealer og næringsparker i Horten

Kontakt

Karl Jørgen Tofte
Karl Jørgen Tofte
Næringssjef
Mob: 97585864

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284