Parkeringstjenesten

Parkeringsskilt - Klikk for stort bilde

 

Parkeringstjenesten forvalter konsesjon gitt av Samferdselsdepartementet og har på offentlig regulerte veier og plasser myndighet til å drive avgiftsparkering samt utøve kontroll av all parkering og stans.

Herunder myndighet til å ilegge gebyrer og gjennomføre inntauing av registreringspliktig motorvogn. Målet for tjenesten er å bidra til sikring av en god trafikk- og parkeringsavvikling i Horten kommune. Det rettes primært fokus på trafikksikkerhet for å unngå ulykker og skader. Tjenesten skal også bidra til å bygge opp under et tilgjengelig og hyggelig sentrum for alle. Horten kommune er medlem av Norpark.

TJENESTENS INNHOLD

Tjenesten består av overvåking / kontroll, tilsyn, service og informasjon innenfor fagområdet trafikk og parkering. Det er stikkontroll i forhold til vegtrafikklovens bestemmelser (stans og parkering) i tillegg til drift av avgiftsparkering på offentlig regulert areal. Herunder parkeringsplasser og kantparkering. Tjenesten forestår også uttømmende saksbehandling i klagesaker.

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS

Parkeringstjenesten skal kjennetegnes med en serviceinnstilt, forutsigbar, korrekt og tjenlig aktivitet som yter bidrag til en god parkeringsavvikling og saksbehandling. Dette medfører blant annet at publikum også kan oppleve situasjoner som subjektivt kan virke feil og lite smidig. Tjenesten skal bidra til en parkeringsavvikling som bygger opp under god trafikksikkerhet i samspill med næringsinteresser og tilgjengelighet i sentrumsområder. Det gjennomføres også stikkontroller utenfor sentrum. Dette med bakgrunn i det ansvar som påhviler tjenesten i henhold til konsesjonen som gjelder for hele kommunen, hele døgnet.  

HVA VI FORVENTER AV DEG

Det påhviler enhver fører av motorvogn et stort ansvar for å bidra til ikke å frembringe situasjoner som kan medføre risiko for ulykker og skade. Vi forventer at førere av motorvogn følger skilter og oppmerkinger som er etablert for å gjøre parkeringsavviklingen på en best mulig smidig måte for alle trafikanter. Dersom det er situasjoner hvor du har parkeringsbehov som medfører at du må bryte trafikkreglene eller vegtrafikkloven, ber vi deg om å ta kontakt slik at vi kan bistå i en best mulig løsning.  

HVOR FINNER DU OSS

HAC, Rustadbrygga 1,, bygg G, 3187 Horten.

Åpningstider:
Telefon: 910 03 691,  (telefontid mandag-fredag kl.11.30-14.00)
E-post: parkering@horten.kommune.no

Kontakt

Rådhuset i Horten
Besøksadresse, Teatergata 11
Tlf: 33085000

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284