Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte mottar hos oss i parkeringstjenesten.  

9 vanlige spørsmål
Spørsmål Svar
Hvor nært kan man parkere i kryss, gangfelt og bussholdeplas? Kryss: 5 meter fra der vekant begynner å runde. I T-kryss er det forbudt å stanse. Gangfelt: 5 meter foran gangfelt. 0 meter etter. Bussholdeplass: 20 meter før og etter skilt
Er det lov å parkere delvis på fortauet, eller helt inntil vegg/gjerde hvis man ikke sperrer fortauet? Nei, det er stans forbudt på hele fortauet
Er det tillatt å stoppe bilen der det er satt opp parkering forbudt skilt hvis man bare skal en kort tur i minibanken eller lignende korte ærend? Nei. Det er kun tillatt å stoppe der det er parkering forbudt for å slippe av eller på passasjerer, og for å lesse/losse varer som er store/tunge.
Er det lov å parkere utenfor asfaltkanten der det er satt opp parkering forbudt? Nei. Skiltet gjelder på hele vegens konstruksjon. Det vil si kjørebane, vegskulder og grøft
Er bilen parkert hvis noen sitter i bilen og/eller motoren ikke er avslått? Ja. Enhver hensetning av kjøretøyet er å definere som parkering. Unntatt er for kortere stans for av/påstigning eller av/pålessing. Gjelder ikke stans forbudt.
Gjelder trafikkskilt og trafikkregler på natt, helger og andre tider når det er lite eller ingen trafikk? Ja. Skilt er gjeldende alle dager hele døgnet, så fremst det ikke er påsatt underskilt med tidsbegrensning. Trafikkregler gjelder alle dager hele døgnet.
Kan man gå og veksle hvis man mangler mynt for å kjøpe p-billett? Nei. Betaling skal skje umiddelbart etter at bilen er parkert.
Hvor gjelder parkeringsregulerende skilt? Fra der de er oppsatt og i kjøreretning. Hvis det er påsatt retningspil på skiltet gjelder skiltet i den retning pila viser. Soneskilt er gjeldende fra der det er oppsatt og til nytt skilt med sone opphører
Hvor lenge kan en bil stå parkert langs vei? Det er ingen tidsbegrensning, hvis bilen ikke står i strid med trafikkreglene eller oppsatte skilt. Det er likevel ikke tillatt å parkere slik at bilen er til hinder for snørydding eller annet arbeid på veien. Biler som ikke har påsatt skilt har ikke lov å stå parkert mer enn maks 14 dager.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284