Fjerning av motorvogn

Horten kommune v/Parkeringstjenesten kan rekvirere inntauing av feilparkerte kjøretøy jf. Vegtrafikkloven § 37 og Parkeringsforskriften § 38 

Ved all henvendelse vedrørende inntauede kjøretøy, bes det om at man oppgir kjennemerke.

UREGISTRERT MOTORVOGN             

Registreringspliktig motorvogn uten lovlig kjennemerke påsatt skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt Vegtrafikkloven § 17

Inntauede kjøretøy rekvirert av Horten kommune blir lagret hos Horten kommune, Rustadbrygga 1.  

Det er kun registrert eier av kjøretøyet som har anledning til å hente ut inntauet kjøretøy. ID må kunne fremvises ved forespørsel. Før utlevering må inntauingskostnader betales. Betaling på rådhustorget, eller med Vipps. Vipps nummer 90608, Horten kommune Parkering. Kvittering må fremvises ved utlevering. Utlevering Mandag-fredag kl.08.00-15.00, eller etter avtale.

Motorvogn som er tatt i forvaring står for eiers regning og risiko. Kostnad ved utlevering av inntauet kjøretøy er kr.2.000,-

Motorvogn som er tatt i forvaring etter Vegtrafikkloven § 37 eller parkeringsforskriften § 38 kan selges eller avhendes dersom det ikke er hentet innen 3 måneder etter at eier i rekommandert brev er varslet om forvaringen og om at kjøretøyet vil bli solgt dersom det ikke blir hentet. Er ikke eiers adresse kjent, vil inntauet kjøretøy bli kunngjort i dagspresse.  Og frist på 3 måneder vil da gjelde fra dato kunngjøring blir publisert.

KLAGEADGANG

Klageadgang over fjerning av motorvogn er regulert i Parkeringsforskriften § 21. Klagefrist er 3 uker. Klage stiles til Horten kommune v/Parkeringstjenesten. Hvis klage ikke fører frem, har du anledning til å få saken prøvet i tingretten. Slik klage rettes til Horten kommune v/Parkeringstjenesten, og det må presiseres at saken ønskes behandlet i tingretten.

Klage kan sendes på e-post eller post.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284