Betaling av parkeringsbot

På folkemunne kalles det gjerne parkeringsbot. Riktig definering av parkeringsbot blir kalt kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr.

All klagesaksbehandling skal være skriftlig. Klage sendes til parkering@horten.kommune.no eller per post til Horten kommune, pb.10, 3191 Horten..

Kontrollsanksjon og parkeringsgebyr

Kontrollsanksjon

 • Kontrollsanksjon brukes på alle parkeringsområder med kontroll, de ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, feil plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i parkeringsforskriften.

Parkeringsgebyr

 • Parkeringsgebyr ilegges når skiltforskriften, vegtrafikkloven eller trafikkreglene brytes ved mindre trafikkforseelser. For eksempel hvis du parkerer der det er skiltet parkeringsforbud, stanseforbud eller parkering på fortau, gangfelt eller lignende.
 • Loven som gir myndighet til slike ileggelser er forskrift om offentlig parkeringsgebyr.

Satser på gebyr og kontrollsanksjon:

 • Parkeringsgebyr: 900 kroner.
  • Feilparkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats: 990 kroner.
  • Hvis du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis).
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats: 660 kroner.
  • Hvis du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, lav sats: 330 kroner.
  • Hvis du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å legge frem p-skive).

Slik betaler du parkeringsbot

 • Betaling av parkeringsgebyr/kontrollsanksjon gjøres til konto 1503.53.43668. Husk å benytte KID.
 • Om KID ikke benyttes vil betalingen ligge i et venteregister til vi får oppklart hvilken sak betalingen gjelder for. Eier av kjøretøyet kan da i mellomtiden risikere å motta purring
 • Betalingsfrist er 3 uker fra ileggelsesdato. Betalingsfristen må overholdes selv om det påklages på parkeringsgebyr.
 • Betaling kan også gjøres i rådhustorget.
 • Etter Vegtrafikkloven § 38 kan kommunen selge kjøretøyet for å dekke beløpet.

 

Klage på parkeringsbot

 Har du fått et parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon som du mener er uriktig?
Du har rett til å klage.
Send klage på parkeringsbot digitalt

Gå til mer informasjon om å klage på parkeringsbot

Klage på fjerning av kjøretøy

Er kjøretøyet ditt fjernet av Horten kommune og du mener dette er uriktig?
Du har rett til å klage.Send klage på fjerning av kjøretøy digitalt

Gå til mer informasjon om klage på fjerning av kjøretøy

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284