SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.)

SLT-logo - Klikk for stort bilde

SLT er en Samordningsmodell for forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene som finnes i Horten kommune og  hos politiet i Horten, er samkjørte og målrettede.

Horten kommunes SLT-koordinator har kontor på Familiehuset. SLT-koordinatoren er også familiehuskoordinator. Koordinatoren sørger for at kommunenes forebyggende ressurser blir samordnet mest mulig effektivt.

SLT handler om å legge til rette for et nært og godt samarbeid mellom de ulike instanser og profesjoner som er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Koordineringsarbeidet retter seg mot konkrete mål som er forankret i Horten kommunes ledelse og Politirådet. Det er derfra SLT-koordinatoren får sitt mandat og sin myndighet.

SLT-koordinatorens oppgaver kan variere stort. Fire nøkkelord kan uansett beskrive de viktigste:

1. Koordinere samordning

2. Identifisere problemområder

3. Initiere tiltak

4. Produsere kunnskap

Er du urolig for et ufødt barn, et barn eller en ungdom? Her finner du "Vi bryr oss i Horten."

Horten kommune har i 2016 vedtatt en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. (PDF, 2 MB)

Postadresse: Horten kommune, Familiehuset/SLT, Postboks 10, 3191 Horten

Kontakt

Sissel Kruuse-Meyer
Koordinator Familiehuset
Tlf: 97550453

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284