Fastlege

Innbyggerne i Norge har rett på en fastlege. Fastlegens oppgave er å tilby legetjenester som helseveiledning, utredning og behandling til de innbyggerne som er tilknyttet denne fastlegen. Når det er nødvendig henviser fastlegen deg som pasient til f.eks. sykehus eller spesialister.

Hvordan velge fastlege?

Alle med rett på fastlege har automatisk blitt tildelt fastlege i bostedskommunen. Dersom du ønsker å bytte fastlege kan du gjøre det på via helsenorge.no. Du kan også finne oversikt over fastleger, og hvem som har ledig plass på pasientlistene sine.

For konkret informasjon om generelle åpningstider og kontaktinfo for det enkelte helsesenter/legekontor må du søke opp informasjon via andre søkemotorer.

Ferieavvikling for fastlegene

Fastlegene i Horten vikarierer for hverandre for å kunne avvikle ferie.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284