Fastlege

Innbyggerne i Norge har rett på en fastlege. Fastlegens oppgave er å tilby legetjenester som helseveiledning, utredning og behandling til de innbyggerne som er tilknyttet denne fastlegen. Når det er nødvendig henviser fastlegen deg som pasient til f.eks. sykehus eller spesialister.

Hvordan velge fastlege?

Alle med rett på fastlege har automatisk blitt tildelt fastlege med ledig listeplass i bostedskommunen. På helsenorge sine nettsider finner du mer informasjon om dine rettigheter til fastlege.

Dersom du ønsker å bytte fastlege kan du gjøre det via helsenorge.no. Du kan også finne oversikt over fastleger, og hvem som har ledig plass på pasientlistene sine. 

For konkret informasjon om generelle åpningstider og kontaktinformasjon for det enkelte helsesenter/legekontor må du søke opp informasjon via andre søkemotorer.

Har du ikke fastlege?

Kommunene har ansvar for å organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det får en fastlege. Likevel er mangelen på fastleger er en utfordring i store deler av landet, og mange kommuner strever for å gi sine innbyggere et tilfredsstillende tilbud. Horten har for tiden ingen ledige listeplasser hos fastlegene i kommunen, og heller ingen leger som virker som fastlege for innbyggere som mangler det. Ved akutt behov for legehjelp er det legevakten som skal kontaktes, tlf 116 117.

Status i Horten kommune 2022

Horten kommune skal opprette et kommunalt legekontor med plass til 3 nye fastleger i nyopprettede hjemler. Dette vil gi innbyggere som ikke har fastlege i kommunen en plass hos en lokal fastlege. Det medfører også at innbyggerne i Horten kommune får mulighet til å bytte fastlege dersom de ønsker det.

Inntil videre vil vi anbefale at nyinnflyttede innbyggere opprettholder kontakt med fastlegen de har i tidligere bostedskommune, samtidig som de setter seg på venteliste ved ønsket fastlegekontor i Horten kommune.

Her kan du sette deg på venteliste til ny fastlege.

Ferieavvikling for fastlegene

Fastlegene i Horten vikarierer for hverandre for å kunne avvikle ferie.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284