Fastlege

Innbyggerne i Norge har rett på en fastlege. Fastlegens oppgave er å tilby legetjenester som helseveiledning, utredning og behandling til de innbyggerne som er tilknyttet denne fastlegen. Når det er nødvendig henviser fastlegen deg som pasient til f.eks. sykehus eller spesialister.

Hvordan velge fastlege? 

Alle med rett på fastlege har automatisk blitt tildelt fastlege med ledig listeplass i bostedskommunen. På helsenorge sine nettsider finner du mer informasjon om dine rettigheter til fastlege. 

Dersom du ønsker å bytte fastlege kan du gjøre det via helsenorge.no. Du kan også finne oversikt over fastleger, og hvem som har ledig plass på pasientlistene sine.  

For konkret informasjon om generelle åpningstider og kontaktinformasjon for det enkelte helsesenter/legekontor må du søke opp informasjon via andre søkemotorer.

Har du ikke fastlege?

Gå til Helsenorge.no for en oversikt over kommunens fastleger og velg ønsket fastlege i lista.
Ved behov for akutt hjelp kontakt legevakten på tlf. 116 117

Nytt legesenter åpnet 1. august 2023

Nytt legesenter, Horten kommunale legesenter, er samlokalisert med Horten legevakt i Harald Pedersensgate 9.
Telefonnummer 33 08 70 30

Lars Erik Figved startet i august og Hasan Kaskhol startet i september. 

Du kan bytte fastlege på helsenorge.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284